Technický audit je ukončen, provozování infrastruktury přebírá VAK Beroun

Situace s vodou v Trnové se blíží, jak patrno, k definitivnímu rozuzlení. V pondělí 25.1. 2016 nastoupila ke správě infrastruktury vodovodu, kanalizace, čističky odpadních vod a obou úpraven vody renomovaná firma VAK Beroun, která systém průběžně převezme od Reinwasseru. Je to, mimo jiné, i výsledkem přímé angažovanosti sdružení nezávislých kandidátů a jejich sympatizantů „Čistá Trnová – Žijme lépe!“, kteří celý proces od začátku iniciovali a organizačně, personálně i komunikačně s odborníky i státními orgány zabezpečovali.
V zastupitelstvu se podařilo, po zdlouhavém a únavném přesvědčování starosty, místostarosty a zastupitelů za SNK „Pro obec a občany“ nakonec přistoupit k námi dlouhé měsíce prosazovanému auditu infrastruktury a zahájení spolupráce s advokátní kanceláří Bělina&Partners, ale až 19.8.2015. V zápisu ze 3. zasedání zastupitelstva obce Trnová konaného dne 18.12. 2014 je doslova uvedeno – návrh bodu jednání: „Vypsání výběrového řízení na provedení auditu stavu infrastruktury v Trnové“. Dále v tabulce uvedeno: „bod nezařazen, zamítnut v poměru 3 proti 4 hlasům“ … (čí asi ty čtyři hlasy proti byly?). Tento postup se ukázal přitom jako jediný správný, vedoucí ke zbavení se Reinewasseru a lidí na něj napojených, a můžeme jen a jen litovat, že se tato opatření Čisté Trnové nepodařilo prosadit již na přelomu roku 2014 a 2015, kdy s návrhy naši zastupitelé přišli, ale až na 7. zasedání zastupitelstva obce Trnová konaného dne 19.8. 2015. Jak nyní vyplývá z auditu, po celou tuto dobu 8 kalendářních měsíců (když opomineme dobu minulou) platili občané podstatně více za vodné a stočné, než mělo být společností Reinwasser kalkulováno. Díky špatnému vyhodnocení užitečnosti auditu zastupiteli za SNK „Pro obec a občany“.
Dnešním dnem je audit zcela dokončen a projde Ministerstvem zemědělství a kompetentními úřady Ministerstva financí – Specializovaným finančním úřadem, dozvíme se, o kolik Kč jsme přepláceli neoprávněně každý krychlový metr vody. Jednoduchým vynásobením naší spotřeby si pak každý odběratel bude moci spočítat, o kolik peněz tvrdohlavým oddalováním auditu za dobu 8 měsíců přišel. Je nutno konstatovat, že naděje na navrácení neoprávněně požadovaných částek je velmi malá. S největší pravděpodobností bude Reinwasseru následně vyměřena státem vysoká pokuta, jejíž uhrazení bude mít přednost před poškozenými občany. Jen těžko se dá předpokládat, že na účtu společnosti s velice netransparentním vedením a jevící se jako prázdná skořápka, k níž se nikdo nehlásí (už ani páni Kunický a Kubík), zůstanou ještě nějaké peníze, jimiž bychom byli uspokojeni my, poškození a okradení občané Trnové. Tuto věc budeme konzultovat s právníky z AK Bělina&Partners co se dalšího postupu týče.
Díky auditu předního českého odborníka Ing. Peroutky a jeho stejně fundovaných spolupracovníků Doc. Dolejše, Mgr. Paula a iniciativě advokátní kanceláře Bělina&Partners se ukázalo, že postavení společnosti Reinwasser je neudržitelné. Navíc, pečlivým shromažďováním a vyhodnocováním dokladů (zastupiteli za ČT, čímž se doposud nikdo nenamáhal) vyšlo najevo, že údajný vlastník infrastruktury společnost S.O.N.Y. ze Seychelských ostrovů není za současného stavu ani tak vlastníkem, ale spoluvlastníkem infrastruktury. Společnosti S.O.N.Y. tak nezbylo, než 22.1.2016 podepsat s obcí Trnová „Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodů a kanalizací. To je zásadní změna a průlom v naší situaci. Navíc, Trnovou zastupující advokátní kancelář profesora Běliny již v minulých měsících podala určovací žalobu na vodovodní infrastrukturu, kde by rozhodnutí soudu mělo v rozsudku konstatovat, že podle „Rámcové smlouvy“ mezi CBC a obcí Trnová, jak je v ní uvedeno, vodovodní infrastruktura nejpozději dnem kolaudace přešla do rukou obce Trnová, která je tedy logicky jejím jediným vlastníkem. Takový závěr soudu by pak potvrdil naše morální přesvědčení, že s majetkem obce bylo nakládáno neoprávněně a že byl využíván zcela kořistnicky k obohacování zcela jiným subjektem, než kterému ve skutečnosti patřil, tedy obci Trnová. Bohužel nikoho to nezajímalo a nikdo neprotestoval proti chování společností S.O.N.Y. Seychely a na ní navázané subjekty jako je Reinwasser, EKO-VAK, AK Kubík a subdodavatelé pana Kunického z EKO-VAKu. Ti všichni nějak participovali na nepřiměřeném zisku, přehnaných kalkulacích v rozporu s dobrými mravy či prostě formou neoprávněného obohacování se. Nutno podotknout, že vše šlo z našich kapes.
Nyní VAK Beroun uzavřel (taktéž 22.1.2016) jako nový provozovatel infrastruktury trojstrannou provozní smlouvu se spoluvlastníky (prozatímními, do rozsudku soudu ve sporu o vlastnictví) – „Smlouvu o pachtu a komplexním provozování vodohospodářského infrastrukturního majetku“, tedy s obcí Trnovou a společností S.O.N.Y. (údajný spoluvlastník). Prioritou VaK Beroun bude zajištění kvalitní pitné vody. Pan ředitel Mgr. Paul z této vodárenské společnosti je přesvědčen, že tento úkol, na rozdíl od Reinwasseeru a jeho „odborné“ suity, zvládnou. Sdělil nám, že je třeba, aby na naši úpravnu vody přišel odborník. „Přestože jsme velká vodárenská firma a máme vlastní technology, rozhodli jsme se pozvat jednoho z nejlepších specialistů na úpravu vody v Česku. Navíc uděláme hloubkový audit, zda je současná technologie na úpravně schopná vodu upravit, nebo je třeba udělat větší zásah a přebudovat zařízení, uvádí pan ředitel Paul.
S nástupem VaK Beroun bude třeba uskutečnit celou řadu úkonů v souvislosti s přechodem na nového provozovatele, mimo jiné i administrativních. O podrobnostech Vás budeme průběžně informovat. Podstatné je, že se věci kolem vody daly do pohybu žádoucím směrem. A že občané Trnové nebudou mít za partnera nějakého pana Chebana z Ukrajiny, kterého nikdo nikdy neviděl a který ani neměl kvalifikaci k provozu infrastruktury. Jak to dopadlo, víme všichni nejlépe. Vždyť z kohoutků nám teče nepitná, závadná voda již od 6. listopadu loňského roku. I laik musí uznat, že to je pro nás pro všechny silně traumatizující situace. A natolik ohraná písnička, že už nezajímá skoro ani média… Věřme, že s příchodem VaK Beroun se začne v Trnové blýskat na lepší časy. Na konci celého procesu by mělo být připojení na vodovod Baně – Mníšek. I zde jsme díky liknavosti bývalého zastupitelstva (ne SNK Čistá Trnová) ztratili hodně času oproti okolním obcím, kterým kvalitní voda ze Želivky poteče již v měsíci březnu a nebudou muset do přípojek, na rozdíl od nás, investovat milióny ze společného rozpočtu, půjček a dotací. Prostě se, na rozdíl od nás, přihlásili do projektu včas. Na toto téma detailně někdy příště.
A ještě jedna perlička na závěr. Zajisté si každý vzpomene na jednatele Reinwasseru pana Chebana (čti Čebana) z podivné vesnice na Ukrajině s přechodným pobytem v polorozbořeném paneláku na okraji Varšavy? Nikdo ho nikdy neviděl a je to právě on, kdo by se s námi měl nyní vyrovnat za neoprávněné platby do kapes kdovíkoho. Na podpisu nové trojstranné smlouvy mezi VaK Beroun, obcí Trnová a S.O.N.Y. Seychely bude figurovat jméno statutáře ze S.O.N.Y., taky původem z Ukrajiny, člověka jménem (s polotyštěným křestním jménem) Sergejs Gudenko, údajně bydlícího na adrese v Rize 7 na Pasu Dala. Tak je to uvedeno v dokumentech společnosti S.O.N.Y., tak je to uvedeno v obchodním rejstříku u výpisu z českých firem, v nichž tento pán figuruje. Má to jednu vadu na kráse – ulice Pasu Dala v Rize neexistuje. Pokud bychom velká písmena na začátku názvu fiktivní ulice přepsali na písmena malá, dostaneme se v překladu tohoto slovního spojení k pojmu „výdejna pasů„. Takových kanceláří je v Rize hned několik, spadají pod kanceláře poboček Ministerstva vnitra Lotyšska – Úřadu pro občanství a migraci. Je podivné, že takový nesmysl uvedli i naši úředníci v obchodním rejstříku coby adresu bydliště uvedeného pána ze Seychel. Že uvěřili tomu, že pojem výdejna pasů migračního úřadu, tedy označení pro úřednické okénko, je možné zaměnit za konkrétní adresu v hlavním městě státu Evropské unie…

Vážení spoluobčané, níže přikládáme plné znění auditu, připomínek k auditu ze strany údajného vlastníka a provozovatele a stanovisko auditora k připomínkám. Zatímco se budete prokousávat těmito texty, které jsou určeny skutečně jen pro velmi silné povahy, my budeme připravovat rozhovor s panem ředitelem VAK Beroun Mgr. Paulem, aby nám osvětlil, jakým směrem se nyní celá problematika kolem vody v Trnové bude ubírat a jaké konkrétní kroky nás čekají v rámci změny provozovatele. Vzhledem k tomu, že VAK Beroun přebírá vodovodní infrastrukturu fyzicky dnes první den, je třeba nechat novému provozovateli určitý čas, aby se ke všem otázkám mohl zodpovědně vyslovit.

Zde jsou ke stažení jednotlivé dokumenty:

Plné znění technického auditu

Připomínky k auditu ze strany S.O.N.Y a Reinwasseru

Stanovisko auditora k připomínkám

Facebooktwitter

1 komentář u „Technický audit je ukončen, provozování infrastruktury přebírá VAK Beroun“

Komentáře nejsou povoleny.