NAŠI KANDIDÁTI 2018/2019

AK

Motto: Po čtyřech letech mé práce zastupitele obce vím, že prosadit některé užitečné věci, jako je přípojka k přivaděči pitné vody či rekonstrukce vodárny, není jen realizací dobré myšlenky, ale i bojem s větrnými mlýny, tedy s lidmi, kteří Trnovou do svízelné situace s vodovodní infrastrukturou přivedli a ani nenašli sílu se za to občanům omluvit. Čistá Trnová v tomto klání uspěla a problém vody se tak podařilo vyřešit. Revitalizace centra obce, školka, škola, nový Obecní úřad, rekonstrukce osvětlení, vozovek ale i zlepšení sousedských vztahů je to, čemu bych chtěl napomoci

Alexandr Kopeckij, mediální poradce


HO

Motto: Významnou částí mé profesní činnosti jsem přicházel do styku s lidmi různých zájmů, profesí, názorů, s lidmi v různých společenských, pracovních, politických, veřejnoprávních funkcích i postaveních. Otevřené a přímé jednání s lidmi různých názorů vnímám jako základní kámen pro rozvoj a dosažení cílů. Zkušenosti jak životní či profesní, tak i jako zastupitele v současném obecním zastupitelstvu, rád využiji ve prospěch a rozvoj obce a především k posílení dobrých vztahů mezi občany. Trnová mi za šest let života v ní přirostla k srdci.

Ing. Hynek Opolecký, poradenská činnost a organizace konferencí


Motto: Do Trnové jsem se přistěhoval sice před rokem, ale nejsem člověk zvyklý přihlížet s rukama složenýma v klíně. U Trnové spatřuji velký potenciál dalšího rozvoje co se týče nejen růstu počtu obyvatel, ale i nezbytného rozvoje infrastruktury, což musí kráčet ruku v ruce. Pokud se bude rozvíjet naše obec současným tempem, bude nezbytně potřebovat mateřskou školku, školu i společenské zařízení, kde by se občané mohli scházet. Své schopnosti a zkušenosti bych tak rád využil při úplné rekonstrukci systému odpadového hospodářství, i zlepšení pořádku v obci.

Miroslav Tureček, dispečer kamionové přepravy


Motto: V Trnové, která se stala před deseti lety mým novým domovem, vidím obec s mnoha možnostmi, pro jejichž naplnění je potřeba zjišťovat potřeby spoluobčanů, získávat jejich podporu a pěstovat týmový duch zastupitelů obce tak, aby se řešení potřeb obyvatelů obce dařilo rychleji naplňovat. Budu se podílet na vzniku služeb obce směřující k podpoře sociálních vztahů občanů a rodin, ať už ve formě mateřské školy nebo spolkového života obce. Schopnosti psychologa nabídnu ke zlepšení komunikace a vztahů mezi členy zastupitelstva a znalosti inženýra při posuzování kvality projektů, která obec bude připravovat a realizovat.

Mgr. Ing. Václav Grepl, psycholog

LH

Motto: Trnová je pro mě mým domovem, byla i mé maminky a její rodiny, mám k ní tedy osobní vztah a chci, aby se zde žilo lépe všem. Nechci a nemohu přihlížet tomu, že někteří lidé ve vedení obce zavinili, že se v minulých letech Trnová stala rukojmím Seychel. Namísto toho, aby převzali vodovodní infrastrukturu do majetku obce, nahráli ji do rukou cizímu subjektu. Budu pomáhat a podporovat ty, co dokázali tvrdě bojovat za čistou vodu a přivaděč, za pravdu a práva občanů, za lepší a společný domov pro nás všechny.

Libuše Hronková, referent zdravotní péče


JCH

Motto: Nejen bydlím, ale žiji v Trnové víc než 11 let. Za tu dobu jsem si toto místo oblíbil. Chci být proto nápomocen tomu, aby se nám zde žilo lépe, na úrovni 21. století. V minulosti se již některé projekty podařilo realizovat, velká část práce ale na nás ještě čeká. Mám zkušenosti z vedení firmy, práce s lidmi, organizování a řízení projektů, musím vykonávat zodpovědná rozhodnutí, při nichž se nesmím zmýlit. Tuto kvalitu bych chtěl dát k dispozici pro zlepšení řízení a fungování Trnové.

Doc. Ing. Jiří Chládek, Dr., pyrotechnik a soudní znalec


JB

Motto: Na kandidátce Čisté Trnové jsem byl již před čtyřmi lety a od minulých voleb jsem se snažil našim třem zastupitelům „pomáhat ze zákulisí“. Jednalo se např. o realizaci nových webových stránek obce i informačního webu Čisté Trnové, získání kontaktů na odborníky, kteří úspěšně vyřešili problémy s pitnou vodou a získání dotací na vodovodní infrastrukturu apod. V pomoci Trnové bych rád pokračoval i po volbách. Jsem přesvědčen, že spolupráce v zastupitelstvu se významně zlepší, ať již bude výsledek voleb jakýkoliv. Chtěl bych zejména zapracovat na zlepšení informovanosti občanů o dění v obci s využitím moderních technologií.

Doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D., lékař

Facebooktwitter

Sdružení nezávislých kandidátů v obci Trnová – Praha západ