obecně závazné vyhlášky – nové a nově

Od 17. prosince byly na webu obce Trnové (http://www.obectrnova.cz/) umístěny nové či obsahově změněné  obecně závazné vyhlášky. Většina z nich vnáší do života nás všech poněkud nové a někdy i méně logické parametry. Bohužel, vyhlášky musí být napsány v duchu předlohy Ministerstva vnitra a není v nich možné prakticky nic změnit, ačkoliv by to bylo ku prospěchu vesnice.

Jeden příklad za všechny – obec nemůže nikterak přinutit vlastníky pozemků k dvojímu setkání trávy v průběhu roku. Navíc názor orgánů státní správy je takový, že nedostatek vláhy v posledních letech bude vyrovnán, pokud se nebude sekat a tráva bude mít dostatečně velkou asimilační plochu. Opak je pravdou, v suché vysoké trávě má přízemní žádoucí porost v horkých dnech menší šanci na přežití. Zato lze konstatovat, že vytváří ideální schovávanou pro divoká prasata, která nás mohou obklíčit v kruhu mnohem menšího průměru než doposud.

Nové vyhlášky se týkají následujících oblastí. Doporučuje se všem je pořádně pročíst. Přinášejí změny, restriktivní opatření, nové poplatky za popelnice podle objemu a frekvence vyvážení, pravidla nočního klidu, nakládání s bioodpadem, zákazy používání hlučné techniky atd.

Konkrétně se jedná o následující veřejně závazné vyhlášky:


OZV 1/2019 – SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

OZV 2/2019 – ČISTOTA A VEŘEJNÁ ZELEŇ

OZV 3/2019 – HLUČNÉ ČINNOSTI A NOČNÍ KLID

OZV 4/2019 – ZÁKAZ SPALOVÁNÍ BIOODPADU

OZV 5/2019 – POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD + PŘÍLOHY

Doporučujeme se s nimi důkladně seznámit.

Facebooktwitter