O NÁS

Vážení občané,

vítejte na webu sdružení nezávislých kandidátů Čistá Trnová – žijme lépe!

Tento web byl založen za účelem informování široké veřejnosti o dění v obci Trnová tak, jak jej vidíme my – nezávislí kandidáti.

Z našeho sdružení se podařilo ve volbách v roce 2014 uspět třem členům. Zastupiteli se stali pánové Alexandr Kopeckij, Hynek Opolecký a Miroslav Vojtěchovský.

Naši kandidáti mají v zastupitelstvu za cíl zejména:

  • převedení infrastruktury v obci na obec
  • udržení ceny vodného a stočného pro občany na přijatelné úrovni
  • prosazení auditu hospodaření obce v minulých volebních obdobích
  • řádnou inventarizaci a pasportizaci majetku
  • sladění činností zastupitelstva se současnými právními normami a jejich kodifikace v rámci dokumentů obce
  • zajištění řádného chodu komisí a výborů, které mají v obci fungovat
  • neustálé zkrášlování prostředí v obci
  • zlepšení vzhledu a funkčnosti www stránek obce
  • zefektivnění komunikace s občany a jejich zapojení do obecních aktivit
Facebooktwitter

Sdružení nezávislých kandidátů v obci Trnová – Praha západ