Úspěchy

Mezi povolební úspěchy zastupitelů za Čistou Trnovou považujeme zejména následující:

 • V souladu s volebním programem se nám podařilo prosadit jednání o právním zastoupení občanů ve věci vodného a stočného. Zastupitelstvo na náš návrh schválilo zahájení jednání s renomovanou právní kanceláří.
 • Snažíme se vnést řád do zasedání zastupitelstva obce tak, aby bylo důstojné a věcné. Trváme na tom, aby zasedání bylo vždy včas oznámeno, program byl podrobný a konkrétní, hlasování bylo přehledné, usnesení řádně zapsána. Zápisy ze zastupitelstva jsou díky našemu členovi panu Opoleckému podrobné a věcné. Prosadili jsme zákaz konzumace alkoholu zastupiteli v průběhu jednání a zákaz kouření v době jednání zastupitelstva.
 • Vytvořili jsme a prosadili jsme nový jednací řád zastupitelstva, aby schůze byly řízeny jednotným způsobem, nebyly chaotické a pro občana byly přínosem.
 • Vzdali jsme se veškerých odměn za činnost v zastupitelstvu i jednotlivých výborech ve prospěch rozpočtu obce Trnová. Chceme, aby ušetřené peníze byly účelně využity ve prospěch našich občanů.
 • Připravili jsme ke schválení zastupitelstvem obce jednací řády a plány práce pro jednotlivé výbory (finanční, kontrolní, místní hospodářství) tak, aby jejich činnost byla jasně definována, výbory konaly a byly za nimi patrné výsledky.
 • Připravili jsme ke schválení zastupitelstvem obce směrnici o zadávání veřejných zakázek, která je velmi důležitá pro stanovení jasných pravidel, jak postupovat ve vztahu k partnerům obce.
 • Navrhli jsme změny v rozpočtu obce tak, aby rozpočet byl pro občany srozumitelný a položky rozpočtu jasně pojmenovány. Navrhli jsme vyčlenění prostředků na právní zastupování ve věci vodného a stočného a také ve věci určení vlastníka infrastruktury.
 • Prosadili jsme navýšení financí do smlouvy pro pracovníka pečujícího o infrastrukturu v obci (sekání, úklid sněhu apod.).
 • Podíleli jsme se na konsultaci s dendrologem a organizaci prořezu stromů a kultivaci zeleně v okolí kostela.
 • Vypracovali jsme vyhlášku o odpadech a zahájili jednání o umístění nových kontejnerů na tříděný odpad.
 • Prosadili jsme navýšení příspěvku důchodcům. Navrhli jsme, aby pravidla pro udělování příspěvku byla jasně definována a byl vytvořen pro příští období seznam důchodců, kteří podmínky splňují.
 • Snížili jsme výdaje na činnost zastupitelstva vyjednáním nižšího hovorného.
 • Prosadili jsme, aby zastupitelstvo oslovilo občany ve snaze o získání kontaktů na obyvatele Trnové tak, abychom zjednodušili komunikaci s občany a jejich informovanost i elektronickou cestou.
 • Prosadili jsme a realizovali jsme anketu týkající se možností zavedení nových autobusových linek do naší obce.
 • Z naší iniciativy bylo zastupitelstvem obce podáno trestní oznámení na neznámého pachatele ve věci vlastnictví infrastruktury obce.
 • Zdarma jsme se podíleli na správě současných webových stránek obce a pracujeme na vytvoření nových.
 • Vytvořili jsme pro Vás tento web, abyste byli pravidelně informováni o dění v obci a o tom, jak postupuje plnění programu ze strany zastupitelů za Čistou Trnovou.
Facebooktwitter

Sdružení nezávislých kandidátů v obci Trnová – Praha západ