Naši kandidáti

AKMotto: Budu všemožně podporovat a iniciovat právní a další administrativní kroky, aby infrastruktura – vodovod, kanalizace, cesty, chodníky a osvětlení – přešly do rukou obce, jak se pochybením či z jiného nepochopitelného důvodu nestalo, a to v rozporu se zákonem a platnou rámcovou smlouvou mezi C.B.C. a obcí Trnová. Občané Trnové nesmí být oběťmi nehorázné zlodějny a machinace, jejíž kořeny sahají až na Seychelské ostrovy.

Alexandr Kopeckij, mediální poradce


 

HOMotto: Významnou část mé profesní činnosti jsem přicházel do styku s lidmi různých zájmů, profesí, názorů, s lidmi v různých společenských, politických, veřejnoprávních funkcích i postaveních. Otevřené mnohonázorové jednání vnímám jako základní kámen pro rozvoj věcí. Zkušenosti rád využiji a přenesu do obce v činnosti zastupitelstva, pro získávání finančních prostředků na rozvoj obce a okolí i pro vztahy mezi občany navzájem.

Ing. Hynek Opolecký, poradenská činnost, organizace konferencí a seminářů


 

LHMotto: Trnová, kde se narodila i moje maminka, je obcí mého srdce. Vyrůstaly tu moje děti a nyní sem jezdí vnučky. Jsem obci tedy i dlužna. Nežijeme v lehké době – znám psychické a fyzické obtíže a trápení, které dnešek mnoha lidem přináší. Celý život pracuji ve zdravotnictví, v terénu, či nyní ve VZP. Mohu tedy zejména starším lidem v Trnové pomoci konkrétní radou, která usnadní řešení jejich problémů.

Libuše Hronková, asistentka revizního lékaře VZP


 

MVMotto: Potíže s vodou nás spojily, ale je toho ještě mnohem více, co je třeba uvést do pořádku, nebo doslova probudit k životu. Především bych považoval pro sebe za důležité pečovat o čistotu a zkulturnění životního prostředí. Na to by měla navazovat péče o propagaci příběhu trnovských pamětihodností k přispění dobrého jména obce, stejně jako o zpětnou i budoucí časosběrnou dokumentaci výstavby Trnové formou celoobecní společenské aktivity.

Prof. Mgr. Miroslav Vojtěchovský, výtvarník, VŠ pedagog


 

FVMotto: Velice s nelibostí jsem sledoval, že v posledních letech se v Trnové stále častěji mluví v pojmech MY a ONI, myšleno starousedlíci a lidé z nové zástavby. Pokud chce však obec dobře fungovat, musí táhnout za jeden provaz, bez ohledu na to, kdo, kdy a kam dříve či později přišel. Patřím mezi starousedlíky, nemám rád, když se jakákoliv obec dělí na “Horňáky a “Dolňáky” a proto bych se rád stal spojujícím článkem a podanou rukou pro dorozumění mezi těmi „starými a novými“.

František Virc, důchodce


 

JBMotto: Trnovou znám od svých studentských let, kdy jsem sem jezdíval za kamarádem na chatu. Již tehdy mi obec učarovala svou přirozenou krásou a okolní přírodou. Také proto jsme se rozhodli s rodinou před 6 lety do Trnové přistěhovat. I přes některé problémy, které nás v obci obklopují, ji považujeme za ideální místo pro rodinný život. Jako lékař a univerzitní pedagog jsem úspěšně řešil řadu grantů a jsem přesvědčen, že by si finance z evropských i tuzemských fondů zasloužila i Trnová a rád bych se o jejich získání zasazoval.

Doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D., lékař


 

JCHMotto: Za univerzitními tituly nehledejte zkostnatělého teoretika. Pyrotechnik, aby přežil, se prostě učí celý život. Jeho hlavní výbavou jsou minohledačka, lopata a montérky. Manuální práce mi proto není cizí. Jako pyrotechnik se podílím na projektové i realizační přípravě staveb. Tyto zkušenosti mohou nalézt uplatnění i v naší obci. Rovněž se domnívám, že není zásadních rozdílů v ekonomickém řízení obce a ekonomickém fungování s.r.o., kterou vedu.

Doc. Dr. Ing. Jiří Chládek, pyrotechnik a soudní znalec

Facebooktwitter

Sdružení nezávislých kandidátů v obci Trnová – Praha západ