ZASTUPITELSTVO

Do zastupitelstva byli za Čistou Trnovou zvoleni:

  • Alexandr Kopeckij
  • Hynek Opolecký
  • Miroslav Vojtěchovský

Ostatní kandidáti i po volbách aktivně pracují pro obec Trnová a připravují podklady pro zasedání zastupitelstva obce, výborů a komisí.

Za krátkou dobu od voleb se nám již podařilo prosadit řadu pozitivních věcí a postupně naplňujeme předvolební sliby dané našim voličům. I přesto, že v obecním zastupitelstvu nemá Čistá Trnová většinu, věříme, že se nám bude i nadále dařit prosazovat to, co pokládáme pro blaho obce a jejích občanů za zásadní.

Facebooktwitter

Sdružení nezávislých kandidátů v obci Trnová – Praha západ