Plány

Jaké jsou naše další plány v rámci práce v zastupitelstvu ?

 • Pracujeme na znovunavrácení přestupkové komise do obce Trnová. Jsme přesvědčeni o tom, že životní prostředí nás všech – Trnovanů by mohlo být mnohem příjemnější, pokud by se pravidelně dbalo na sekání pozemků v obci, protahování a opravy komunikací, doplnění chybějících kanálových vík apod.
 • Pracujeme na zahájení inventarizace majetku obce a pasportizace veřejných komunikací. Pořádek v majetku je důležitý z mnoha důvodů. Pasportizace komunikací umožní jejich snadnější údržbu a prokázání řádného hospodaření majetkem může usnadnit získání prostředků pro obec z grantů a fondů.
 • Naši zastupitelé ve finančním a kontrolním výboru budou usilovat o hloubkovou kontrolu hospodaření předchozích zastupitelů tak, aby do nového povolebního období vstupovalo současné zastupitelstvo s čistým štítem.
  • V rámci kontrol se hodláme zaměřit zejména na problematiku infrastruktury a zjištění příčin, proč infrastruktura v obci patří soukromému vlastníkovi a nebyla dosud převedena na obec v souladu s platnými smlouvami.
  • Budou nás zajímat podrobnosti k některým nedávným pohybům na katastru nemovitostí v souvislosti s obecním majetkem.
  • Budeme trvat na předložení úplného vyúčtování opravy vozovky v obci Trnová.
  • Budeme se zajímat o současný stav tvorby územního plánu obce.
 • Chtěli bychom řádně ozvučit zasedání zastupitelstva – tak, aby pro občany bylo jednání srozumitelné. Budeme prosazovat zakoupení takové ozvučovací techniky do majetku obecního zastupitelstva, která bude technicky vyhovující, ale za rozumnou cenu, abychom příliš nezatěžovali obecní rozpočet.
 • Pracujeme průběžně na snížení výdajů na činnost zastupitelstva – kromě již prosazeného vyjednání nižšího hovorného také např. eliminace některých dalších výdajů v rozpočtu obce.
 • Budeme usilovat o zvýšení počítačové gramotnosti zastupitelstva prostřednictvím specializovaných kurzů za účelem zlepšení komunikace mezi zastupiteli i směrem k občanům.
 • Usilujeme o kultivaci www stránek obce Trnová, jejich navrácení na původní adresu a doplnění obsahu tak, aby stránky splňovaly veškeré zákonem dané náležitosti. Oslovili jsme profesionální tvůrce webů v regionu Brdy a Praha-západ s žádostí o vytvoření cenově přijatelného moderního webu s redakčním systémem. Www stránky by měly sloužit k aktivnějšímu zapojení občanů do obecní politiky a získání zpětné vazby pro činnost zastupitelstva. Měly by být také rozcestníkem pro kulturní život v obci a v regionu.
 • Budeme usilovat o zajištění míst ve školkách a školách v regionu pro děti z Trnové.
 • Prověříme možnosti získání dotací pro Trnovou z grantových prostředků a fondů.
 • Usilujeme o získání kontaktů na obyvatele Trnové tak, abychom zjednodušili komunikaci a jejich informovanost i elektronickou cestou. Chtěli bychom prosadit zasílání upozornění na splatnost jednotlivých obecních poplatků (domácí zvířata, popelnice) a informovat o možnosti jejich platby elektronicky na účet.
 • Budeme usilovat o rovnocenný přístup k jednotlivým spolkům a sdružením na území obce Trnová tak, aby některé spolky nebyly finančně zvýhodňovány poskytováním dotací z obecního rozpočtu na úkor jiných.
 • Budeme usilovat o zapojení národnostních menšin do života v obci a jejich větší informovanost. S tím souvisí možnost zobrazení www prezentace obce v různých jazycích. Stránky Čisté Trnové již tuto možnost poskytují.
Facebooktwitter

Sdružení nezávislých kandidátů v obci Trnová – Praha západ