STAROSTA MORAVČÍK PORUŠIL OPĚT ZÁKON – TENTOKRÁT O VOLBĚ PREZIDENTA

Vážení spoluobčané,

již od čtvrtka tohoto týdne měla být na základě textu „Harmonogram úkolů a lhůt pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018“ vyvěšena informace o konání prezidentských voleb v naší obci, vyplývajících ze Zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Jednalo se konkrétně o zveřejnění informace o místě konání volby v obci (§ 34 odst. 1 písm. a) a § 34 odst. 3 zákona) na úřední desce obecního úřadu.

Jelikož pan starosta Štefan Moravčík včasným nevyvěšením zásadní informace porušil zákon, vyzýváme ho touto cestou, aby neprodleně konal, neboť svým jednáním může způsobit narušení prezidentských voleb v naší obci, respektive vyvolat další administrativní kroky ze strany nadřízených orgánů…

Věříme, že pan starosta Moravčík občanům na webu obce vysvětlí toto porušení zákona, stejně jako předchozí porušení Zákona o obcích – viz, text na našem webu z 1.12.2017 pod titulkem: Ministerstvo vnitra ČR: starosta Moravčík porušil zákon.

S veškerou vážností a zodpovědností

Vaše Čistá Trnová

 

Facebooktwitter

2 komentáře u „STAROSTA MORAVČÍK PORUŠIL OPĚT ZÁKON – TENTOKRÁT O VOLBĚ PREZIDENTA“

Komentáře nejsou povoleny.