Augiášův chlév na elektronické úřední desce naší obce

Vážení spoluobčané, dne 29.12.2017 jsme Vás informovali, že starosta nesplnil svou zákonnou povinnost o informování občanů o konání prezidentských voleb – viz. zde. Informaci vyvěsil pouze na úřední desce u obecního úřadu, nikoliv však na elektronické úřední desce obce. Očekávali jsme, že na základě našeho podnětu se starosta omluví občanům, poděkuje nám za upozornění a svou chybu napraví. Tím by byla celá věc vyřešena.

Starosta Moravčík však zvolil postup jiný. Dne 2.1.2018 (tedy s pětidenním zpožděním) nechal na elektronické úřední desce vyvěsit dokument o konání prezidentských voleb, ale vyvěšení antedatoval ke dni 28.12.2017. Tyto skutečnosti můžeme doložit printscreenem webu obce ze dne 29.12.2017, kde informace chybí a také je patrna z data vytvoření úředního dokumentu, o kterém se každý může přesvědčit jeho stažením zde:

http://www.obectrnova.cz/obecni-urad/uredni-deska/oznameni-o-dobe-a-miste-konani-volby-prezidenta-republiky-189.html

O tomto postupu jsme informovali Ministerstvo vnitra, které pověřilo prošetřením situace Krajský úřad. Také jsme podali dotaz na tvůrce www stránek obce, jakým způsobem je možno do budoucna zamezit antedatování dokumentů na elektronické úřední desce.

Věřte, že nám nedělá nikterak radost nutnost řešit v obci takovéto problémy. Na první pohled se Vám může tato situace zdát jako malicherná, každý průměrně vzdělaný občan si přece může najít informace o datu konání voleb na internetu, také volební místnost by pravděpodobně i nově příchozí do obce našli, zeptali se sousedů nebo to šli v den voleb zkusit do prostor obecního úřadu a uspěli by. Možná by měli náhodou cestu okolo úřední desky u obecního úřadu a správnou informaci se dozvěděli.

V této situaci se však nejedná jen o jeden konkrétní dokument, ale o celý princip jednání starosty jak s ostatními zastupiteli, tak s občany. Pokud se nedopatřením nezdaří vyvěsit dokument včas (nebo vůbec), měl by být starosta vděčný za upozornění na chybu, občanům se omluvit a celou věc napravit. Toto se však nestalo, naopak starosta na dotaz jednoho z občanů potvrdil písemně nepravdivou informaci, že dokument byl na webu obce vyvěšen již dne 28.12.2017. Co když příště půjde o dokument mnohem důležitější? Např. o možnost vyjádření k rozpočtu obce nebo ke stavebnímu řízení, územnímu plánu apod.?

V obci žije řada velmi zaměstnaných lidí, kteří jednoduše nemohou pravidelně kontrolovat dokumenty na „kamenné“ úřední desce u obecního úřadu a musejí spoléhat na webové stránky obce. Informovanost občanů by bylo možno ještě zlepšit, např. pravidelným rozesíláním důležitých informací pomocí emailu zájemcům o tuto službu (tak, jak funguje např. zpravodaj našeho webu trnovane.cz). Tato služba bohužel v obci nefunguje. To se může projevit např. i nízkou účastí na zasedáních zastupitelstva, o kterých je obvykle informace vyvěšována na poslední chvíli (byť v souladu se zákonem, ale v minimální zákonné lhůtě). Na dotaz jednoho z občanů, proč starosta neinformuje emailem s dostatečným předstihem občany o datu konání schůzí obecního zastupitelstva (o tuto službu je v obci všeobecný zájem), se dostalo občanovi odpovědi, že kdo má zájem, ten si datum zasedání zjistí. Starosta také uvedl, že nízká účast je dána nikoliv neinformovaností občanů, ale nezájmem o dění v obci.

S tímto tvrzením kategoricky nesouhlasíme. Z našeho okolí známe řadu aktivních občanů, kteří se o dění v obci zajímají a o informace mají zájem. Proto jsme se rozhodli k následujícím praktickým krokům:

1) Dořešit s MV a krajským úřadem výše uvedenou záležitost s nevyvěšením dokumentu.

2) Požádat o elektronické zajištění nemožnosti antedatace elektronické úřední desky obce Trnová.

3) Zasílat informace o chystaných schůzích zastupitelstva prostřednictvím našeho zpravodaje.

Doufáme, že to do budoucna přispěje ke zlepšení informační kultury v obci.

Vaše

Čistá Trnová, žijme lépe!

Facebooktwitter

1 komentář u „Augiášův chlév na elektronické úřední desce naší obce“

Komentáře nejsou povoleny.