MINISTERSTVO VNITRA ČR: STAROSTA MORAVČÍK PORUŠIL ZÁKON

Vážení spoluobčané,

23. října t.r. jsem publikoval na webu našeho opozičního sdružení „ČistáTrnová – Žijme lépe!“ text pod titulkem „Vysvětlující dopis zastupitele Alexandra Kopeckého k 22. zasedání zastupitelstva obce Trnová. Jednalo se, mimo jiné, o sdělení, že jsem 29.8. 2017 předložil na zasedání zastupitelstva obce k projednání 12 + 2 body, které, dle mého soudu, pan starosta Moravčík neoprávněně a v rozporu se Zákonem o obcích a Jednacím řádem obce smetl ze stolu pod záminkou – cituji:  protože to jsou záležitosti, které zastupitelstvo nemá jak ovlivnit, které rozhodují nadřízené orgány a my nemůžeme rušit rozhodnutí nadřízených orgánů svým usnesením“.

Podotýkám, že všechny body se týkaly zlepšení života v obci (viz. tabulka s přehledem těchto bodů zařazená ve vzpomínaném textu), tedy nás, Trnovanů a nadřízených orgánů, na něž se pan starosta Moravčík odvolával, se netýkaly ani okrajově. Přes upozornění na tuto skutečnost pan starosta body, v rozporu se Zákonem, sloučil do jediného a ten, jak už bylo řečeno, smetl ze stolu. A to přes mé protesty a upozornění, že porušuje platné právní normy. Ve svém „Vysvětlujícím dopise zastupitele A.K. k…. 22. zasedání“ je řečeno, že jsem požádal nám nadřízený orgán – odbor veřejné správy Ministerstva vnitra  – o náhled Zápisu z 22. zasedání  a o vyjádření, zda na jednání zastupitelstva v některých bodech nedošlo k pochybení. Přislíbili jsme současně, že Vás budeme o výsledku ministerské analýzy informovat.

Závěry analýzy MV ČR

Cituji z textu MV ČR:

Při právním posouzení dané záležitosti je nutno především vyjít z dikce § 94 odst. 1 zákona o obcích, dle něhož právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva obce mají jeho členové, rada obce a výbory.

Návrhy podané oprávněnými subjekty musejí být projednány, přesněji řečeno musejí být zařazeny do návrhu programu jednání zastupitelstva.

Dne 21. srpna 2017 byl Obecnímu úřadu Trnová doručen Váš návrh k zařazení dvanácti konkrétních bodů na pořad jednání Zastupitelstva obce Trnová  konaného dne 29. srpna 2017. To bylo vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu od 21. srpna 2017 do 3. září 2017, tj. alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce tak, jak požaduje § 93 odst. 1 zákona o obcích.

Vyplývá, že starosta obce těchto dvanáct konkrétních bodů shrnul do jednoho obecného bodu navrženého programu pod názvem „Projednání dvanácti bodů navržených zastupitelem A. Kopeckým“.

Tímto postupem starosta obce porušil § 93 odst. 1 zákona o obcích ve spojení s § 94 odst. 1 zákona o obcích.

…neboť selektivně rozhodl o nezařazení kompletního předloženého materiálu do návrhu pořadu jednání zastupitelstva a navrhované konkrétní body zahrnul pod jeden obsahově nevypovídající bod programu, čímž dostatečně nerespektoval právo člena zastupitelstva podávat návrhy k zařazení na pořad jednání.

Zákon naopak jasně říká, že návrh člena zastupitelstva musí být zařazen do návrhu programu jednání a to v té podobě, v jaké byl předložen.

Obec Trnová byla na shora popsané porušení zákona o obcích upozorněna.

Ministerstvo vnitra ČR
Ing. Marie Kostruhová
ředitelka odboru
odbor veřejné správy, dozoru a kontroly

*    *    *

Vážení spoluobčané,

tolik z analýzy MV ČR, která zcela zřetelně poukazuje na skutečnost, že pan starosta Trnové Moravčík svévolně a flagrantním způsobem porušil zákonnost při výkonu své funkce. Zarážející je nejen to, že i po řadě volebních období ve funkci starosty doposud nezvládá aplikaci elementárního textu  Zákona o obcích, kterýž by měl být pro něj jakousi „Biblí svatou“, ale vyřazuje svévolně z pořadu jednání body jako je oprava kruháku, stavba chodníku  pro pěší k Borové, oprava vstupní  brány do Trnové, likvidace černých skládek, pravidla parkování, projekt obecního rozhlasu, výstavba budovy  nového obecního úřadu, zrychlení práce na Územním plánu a další…. Tedy body, které měly vést ke zvelebení obce a zlepšení života nás všech a taktéž k naplňování volebního programu našeho sdružení „Čistá Trnová – Žijme lépe!“.

Proč tak pan starosta jedná a co tím sleduje si musí ujasnit každý sám. Nepředpokládám však, že bychom se v dohledné době dočkali nějakého logického a věrohodného vysvětlení. Natož omluvy… Ostatně, vždyť tu jde „jen“ o hrubé nerespektování  zákona, na což v Trnové, pohříchu, moc nehrajeme.

Alexandr Kopeckij,

zastupitel a předseda kontrolního výboru

Facebooktwitter

1 komentář u „MINISTERSTVO VNITRA ČR: STAROSTA MORAVČÍK PORUŠIL ZÁKON“

Komentáře nejsou povoleny.