Bude v centru Trnové domov důchodců pro mentálně postižené?

Ve čtvrtek 30.3.2017 se uskutečnilo 19. řádné zasedání zastupitelstva obce, které mělo mimořádně dramatický průběh. Mimo jiné se projednával návrh společnosti Trnová Building, s.r.o. na dostavbu prostoru vedle nově vznikajících řadovek na pozemcích 140/ 90, 140/92 a 140/195 – tedy podél vozovky směrem k lesu. Předběžný návrh projektu předala zastupitelstvu za uvedenou společnost paní Helena Dvořáková. Žena, které nechala dlouhé roky ladem obec hyzdící základové desky dnešních řadovek.

Podnikatelka, která se zapsala do podvědomí občanů Jíloviště, kdy nabízela zastupitelstvu obce výměnný obchod: když změníte územní plán a z mých pozemků uděláte stavební parcely, dám vám darem 15 milionů. Tím by se její pozemky zhodnotily zhruba více než padesátkrát a při jejich prodeji by mohla vydělat jmění. Můžete sledovat na:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1142743803-reporteri-ct/212452801240035/

Na Jílovišti tehdy neuspěla. Jak dopadne v Trnové?

Během jednání na zasedání zastupitelstva paní Dvořáková seznámila přítomné s novým projektem výstavby několika čtyřdomů, trojdomů a dvojdomků, které by měly vyrůst v uvedeném prostoru. Předchozí projekt zastupitelé zamítli ihned, neboť svým pojetím neodpovídal charakteru Trnové. Nový projekt sice již byl charakteru naší obce bližší, ale zastupitelé se přesto vyjádřili k jeho realizaci s výhradami. Jednotlivé bloky čtyřdomů by do značné míry snížily komfort současné zástavby rodinných domků, jejichž hodnota by mohla vzhledem k plánované zástavbě klesnout. Navíc zastupitelé zpochybnili platnost stavebního povolení pro investora. Uvedli, že už výstavba současných řadových domů je v rozporu s územním plánem, neboť na jejich místě i nově plánované zástavbě mělo být jakési centrum obce s obecním úřadem, službami a jezírkem. Tudíž již stavební povolení na řadové domy bylo vydáno v rozporu s územním plánem.

Paní Dvořáková argumentovala, že zástavba řadovými domy je lepší, než kdyby tam vznikla původně projektovaná výstavba domova důchodů, na níž zněla stavební povolení. Navíc uvedla, že má i nadále platné stavební povolení a novou stavbu může zahájit kdykoliv se rozhodne. Zastupitelé oponovali, že stavební povolení je z mnoha podstatných důvodů neplatné a nové zástavbě zelenou nedají. Trvají na tom, že je třeba zachovat v této části obce původně plánovaný urbanistický záměr – tedy výstavbu sólových rodinných domků na větších parcelách, tak, jak se v celé Trnové v současné době staví.

Turbulentní diskuse

Paní Dvořáková poté uvedla, že nesouhlasí s názorem zastupitelů, ani s jejich návrhem, aby nezávislý odborník přes stavební právo prozkoumal stanovisko paní Dvořákové a obce a vyřkl nad sporem verdikt, přičemž teprve poté by se přistoupilo k posuzování projektu a dalšímu jednání. Paní Dvořáková v turbulentní diskusi kategoricky oznámila, že v případě, že jí nebude dán souhlas s předloženým projektem, zahájí v nejbližších dnech stavbu podle svého předchozího projektu a to domov důchodců pro lidi s Alzheimerovou chorobou a důchodce s mentálním postižením, obě velké stavby budou muset podle jejího vyjádření být odděleny od okolí vysokým plotem vzhledem k potřebě oddělit pacienty od okolního prostředí. Údajně si již začala vyřizovat dotaci na zmíněný projekt.

Jednání na přítomné působilo svéráznou formou licitace s prvky vydírání. Poté paní Dvořáková oznámila, že následujícího dne sdělí obci Trnová svůj záměr oficiální cestou a začne ihned stavět, neboť je přesvědčena o platnosti svého stavebního povolení a právu vybudovat uvedené zdravotní zařízení.

Dnes, den po zasedání zastupitelstva obce Trnová, přišel skutečně zastupitelům e-mail následujícího znění, potvrzující předchozí řádky:

Vážení zastupitelé obce Trnové, pane starosto, 

ke včerejší žádosti o sdělení  jakým dalším objektem bude pokračovat výstavba dle platného stavebního povolení na pozemcích 140/ 90, 140/92 a 140/195 v KÚ Trnová Vám oznamuji , že jsme na základě včerejšího projednávání návrhu změny ÚR na zastupitelstvu v Trnové dnes zadali zpracování plánu organizace výstavby .

Po obdržení zpracovaného plánu Vás budu informovat.

Trnová Building, s.r.o. Helena Dvořákova

P.S. Škoda, že se jednání zastupitelstva zúčastnil jen jeden z našich zhruba čtyř set spoluobčanů, dokonce ani jeden z těch, kterých se zmiňovaný projekt bude dotýkat.

Facebooktwitter

1 komentář u „Bude v centru Trnové domov důchodců pro mentálně postižené?“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *