Otevřený dopis paní M.Dyršmídové

Vážená paní Dyršmídová,

prostřednictvím tohoto otevřeného dopisu se na Vás obracíme nejenom jako na „jedničku“ na kandidátní listině SNK Volba pro Trnovou (VpT) v komunálních volbách obce Trnová, ale i jako na osobu, která nás (zastupitele a sympatizanty Čisté Trnové), mohla v uplynulých čtyřech letech více poznat jak osobně, tak i naši práci pro obec. Vlastně jako jediná z VpT.

Rádi bychom Vám položili otázku: Skutečně se ztotožňujete s informacemi, které jste k nastalé povolební situaci v Trnové zveřejnili na stránkách VpT k otázce Proč Trnové hrozí nové volby? V průběhu minulých čtyř let jste měla možnost poznat, že z boje neutíkáme, nerezignujeme hned při prvním náznaku prohry nebo neúspěchu, a že respektujeme daná pravidla, zákony i rozhodnutí soudu.

Rozhodnutí soudu k výsledku voleb v Trnové bylo plně v kompetenci Krajského soudu a plně jej respektujeme. Návrh na určení neplatnosti volby pana Pekárka byl panem Karimem podán 10. 10. 2018, tj. jeden den před prvním společným povolebním jednáním zástupců VpT a Čisté Trnové. Na tomto jednání nepadlo ani jedno slovo z Vaší strany, že jste podali návrh na neplatnost volby pana Pekárka. Ani Vy ani magistr Karim jste nás o této velmi podstatné skutečnosti, která změnila výsledky voleb, bohužel neinformovali. Poznali jsme tak hned při první příležitosti, jak účelově a neúplně magistr Karim informuje a jedná se svými partnery.

Vaše vyjádření k povolební situaci na internetových stránkách VpT není nikým podepsané. Nechce se nám však věřit, že by pan Karim tento text zveřejnil bez Vašeho vědomí a souhlasu.

Proto se opět ptáme. Bylo skutečně nutné ze zastupitelů za Čistou Trnovou dělat totální neznalce majetkových vztahů a poměrů týkajících se pozemků, komunikací a infrastruktury v obci? Opravdu si to myslíte i Vy osobně po všech společných odborných diskusích a jednáních o majetkových záležitostech obce v minulých čtyřech letech?

Skutečně souhlasíte s tím, že se Čisté Trnové nepodařilo zajistit ani jednu dotaci? Pokud je pro Vás směrodatný pouze podpis na smlouvách, tak ano, v tom případě máte pravdu. Dotace zajistil starosta, protože je přece pod nimi podepsaný. Nebylo to však při vlastním zajišťování dotací trochu jinak?

Paní Dyršmídová, opravdu souhlasíte s tím, že se Čistá Trnová – žijme lépe!, její zastupitelé i sympatizanti, skutečně podstatnou měrou nezasadili o napojení obce na přivaděč pitné vody? I Vy souhlasíte s tím, že je to dílo starosty Moravčíka? Vzhledem k tomu, že pan Karim žije v Trnové pouze jeden rok, možná byste jej měla informovat nebo dokonce i přesvědčit, že kvalitní pitná voda v Trnové byla v minulých třech letech také nebo možná výhradně díky velkému přičinění Čisté Trnové – žijme lépe!

Pokud si i Vy myslíte, že jsme „plivli voličům do obličeje“, nemáme v úmyslu Vám to vyvracet. Nemáte však pocit, že za uplynulé čtyři roky jsme, nejenom jako zastupitelé, ale i jako Čistá Trnová – žijme lépe!, vykonávali činnost ve prospěch obce a občanů? Proč bychom jim teď chtěli „plivat do obličeje“?

Jen krátce bychom se chtěli vyjádřit ke dvěma povolebním jednáním. S potěšením jsme přijali výsledky voleb 3+3+1 i fakt, že programy obou „vítězných“ uskupení jsou až překvapivě podobné, že máme stejné záměry a cíle, ve kterých panuje vzácná shoda.

Cítili jsme naopak, že je zřejmá jistá neshoda v personálních otázkách, a proto jsme je předložili k jednání. Ano, nesouhlasili jsme s kandidaturou pana Karima na starostu a uvedli jsme naše důvody. Nicméně, o naší spolupráci nebo nespolupráci s panem Karimem na jiné pozici v zastupitelstvu obce, vyjma starosty a místostarosty, nebyla do té doby vůbec řeč. Nerozuměli jsme tomu, proč pan Karim tak náhle a vehementně usiloval s Vaší plnou podporou o post starosty. Na naší první schůzce, dne 11. 10., jsme nedošli ke konečnému rozhodnutí a ponechali jsme tyto otázky k dalšímu jednání.

Po pěti dnech se uskutečnila druhá schůzka, a tak jsme logicky předpokládali, že navážeme na minulé jednání a následně budeme pokračovat v návrzích na složení výborů. Měli jsme podklady pro toto jednání samozřejmě připravené. Nicméně, místo navázání na minulé jednání nám pan Karim pouze stroze předložil k nahlédnutí onu stížnost, resp. návrh na určení neplatnosti volby pana Pekárka, o kterém jsme do té chvíle nic nevěděli.

Autoritativně a bez známek snahy o slušný oboustranný dialog nám pan Karim sdělil, že vzhledem k výsledkům voleb a předpokládanému rozhodnutí soudu o vyloučení pana Pekárka ze seznamu zastupitelů budete mít v zastupitelstvu většinu, tj. v poměru 4:3. Důrazně nám sdělil, že tak budete mít nárok na pozici starosty i místostarosty, že si vše odhlasujete. (Vy jste v tento okamžik na jednání nebyla přítomna.)

Domníváte se, paní Dyršmídová, s přihlédnutím i k Vašim zkušenostem z minulého volebního období, že by bylo dobré a pro nás, Čistou Trnovou, přijatelné, že bude post starosty, místostarosty i administrativní síly na obecním úřadu obsazen Vašimi třemi zastupiteli? Domníváte se, že taková je i vůle či přání voličů? Nemyslíme si to.

Ujišťujeme Vás, že nás život v obci skutečně zajímá a svědčí o tom i výsledky naší práce v minulém volebním období. I proto nechceme dopustit, aby se „neznámá“ osoba, která se až do voleb o obecní záležitosti nijak nezajímala, dostala do čela obce, aniž by bylo zřejmé, jestli a jak nebo v jaký/čí prospěch by budoucí kroky činila.

Naším odstoupením ze zastupitelstva obce jsme obec nepodrazili. Naopak, chceme dát možnost občanům v nových volbách. Ve volbách, při kterých budou mít voliči větší povědomí o předvolebních slibech, skutečných činech, zájmech, přístupu k obecním věcem a občanům i o otevřenosti kandidujících.

Jiří Bronský
Alexandr Kopeckij
Hynek Opolecký

Facebooktwitter