Proč Trnové hrozí nové volby ?

Vážení spoluobčané,

cítíme povinnost okomentovat současnou povolební situaci v Trnové. Jak jistě víte, v nejbližší době by mělo proběhnout ustavující zasedání nového zastupitelstva. Před volbami se zdálo, že povolební situace v Trnové bude velmi příznivá, neboť volební programy všech sdružení, které kandidovaly, byly prakticky totožné. Nezbývalo tedy než se po volbách domluvit a začít pracovat pro obec. Kámen úrazu však vznikl právě v té domluvě.

Vzhledem k tomu, že dvě nejsilnější sdružení získala shodný počet mandátů (3), zahájili jsme po volbách společná jednání, jejichž cílem bylo zajistit hladký průběh prvního zasedání nového zastupitelstva. Do jednání jsme šli s představou, že funkce starosty a místostarosty budou rozděleny mezi obě nejsilnější sdružení a že úředníkem na obecním úřadě bude nezávislá osoba určená na základě výběrového řízení. Naše představa plně odpovídala výsledku voleb a vycházela i ze zkušeností, které jsme nabyli v minulém volebním období. Dále jsme předpokládali, že starostou obce by měl být člověk s bohatými zkušenostmi z předchozího působení v zastupitelstvu, který obec dobře zná, účastní se trvale veřejného života a má za sebou velký kus práce pro Trnovou. Nabídli jsme tedy za Čistou Trnovou jako kandidáta pana Kopeckého, který tyto předpoklady jednoznačně splňuje. Tato nabídka byla zástupci Volby pro Trnovou (VpT) kategoricky, avšak bez uvedení jakéhokoliv důvodu, odmítnuta s tím, že starostou musí být pan Mgr. Karim, jinak dohoda nebude možná. Nesouhlasili jsme s nominací Mgr. Karima s argumentem, že nemá s prací pro obec žádné zkušenosti, o věci obecní se v minulosti nijak zvlášť nezajímal, neúčastnil se zasedání zastupitelstva ani jako řadový občan, nikdy také nepřinesl na zastupitelstvo návrh na žádné vylepšení života v obci, což ostře kontrastovalo s jeho volební kampaní. Navíc volební sdružení VpT vedla do voleb paní Dyršmídová. Nezanedbatelným důvodem našeho nesouhlasu s kandidaturou Mgr. Karima na starostu či místostarostu obce byl způsob jeho jednání během diskuse i skutečnost, že jednal dle svých slov za zády obce či zastupitelů, aniž by k tomu měl mandát minulého vedení obce, byť by to mohlo být, mimo jiné, i v zájmu občanů.

První jednání VpT a Čisté Trnové tedy nevedlo ke shodě, domluvili jsme se na nové schůzce s tím, že celou věc všichni ještě v klidu promyslíme, abychom se nedostali do patové situace. Druhá schůzka však proběhla ve zcela jiném duchu. K jednání o kompromisním řešení jsme se vůbec nedostali, neboť ihned na začátku schůzky nám předložil Mgr. Karim návrh k soudu, který již podal, a kterým žádá o přezkum výsledků voleb v Trnové. Důvodem byla změna trvalého bydliště jedné z občanek na kandidátce sdružení Trnová společně, čímž měla být tato osoba vyřazena z kandidátky, což se nestalo. Po přepočtu hlasů by tedy ze zastupitelstva zcela vypadlo sdružení Trnová společně a poměr zbývajících hlasů by byl 4:3 ve prospěch VpT. Na základě tohoto přepočtu nám Mgr. Karim oznámil, že o personálním složení vedení obce již nemá význam jednat, neboť starostou bude ON, Mgr. Karim a místostarostou Ing. Dyršmíd, neboť si tyto funkce snadno odhlasují. Navíc se paní Dyršmídová nechala slyšet, že si ráda ponechá i funkci administrativní pracovnice, v rozporu s tím však řekla, že se fyzicky a pro časovou vytíženost na místo starosty či místostarosty necítí a proto přepustila místo panu Mgr. Karimovi, aniž by upřesnila, proč tak už neučinila při sestavování kandidátky.

Tímto postupem by došlo k tomu, že volební sdružení, které získalo ve volbách 47,2 % hlasů, by zcela ovládlo celý obecní úřad (pozn. obecní úřad se ze zákona skládá ze starosty, místostarosty a administrativních pracovníků, případně tajemníka). Voliči ostatních dvou sdružení by byli odsouzeni do pozice, ve které jsme byli již předchozí 4 roky – tedy minoritní podíl zastupitelů s nemožností nebo jen s velkými obtížemi cokoliv prosadit. Navíc bychom měli velmi omezenou kontrolu nad děním v obecním úřadě. Tuto situaci již z minulosti dobře známe a rozhodně ji nehodláme akceptovat, zejména v situaci, kdy Trnovou čekají velká rozhodnutí ohledně strategického rozvoje obce, jednání s developery, budování infrastruktury a stavby klíčových objektů pod správou obce (mateřská školka, obecní úřad apod.). Tato rozhodnutí budou minimálně tak důležitá a zásadní pro obec, jako byla rozhodnutí o výstavbě v letech 2000 – 2012. Při budování zejména infrastruktury (veřejné prostory a komunikace, vodohospodářství, veřejné osvětlení apod.) došlo v minulých letech k nevratným nebo jen obtížně napravitelným chybám a tím i ztrátám na obecním majetku.

Stížnost Mgr. Karima byla dne 25.10. uznána Krajským soudem v Praze jako opodstatněná (viz. dokument v příloze – „Usnesení o návrhu na určení neplatnosti volby kandidáta Zdeňka Pekárka do Zastupitelstva obce Trnová„). Rozhodli jsme se tedy jako zastupitelé i náhradníci za Čistou Trnovou vzdát se svých mandátů a účast v zastupitelstvu tím odmítnout. Rezignace jsme předali dne 26.10. starostovi Štefanu Moravčíkovi, který je bez výhrady přijal. Vzniklá situace pravděpodobně povede k vypsání nových voleb v Trnové.

Jsme si vědomi toho, že dohoda je vždy nejlepším řešením a ze vzniklé situace nemáme pražádnou radost. Proběhlá jednání nás však poučila o tom, jak by vypadala práce v zastupitelstvu pod vedením Mgr. Karima. Navíc jsme přesvědčeni, že na základě administrativní chyby nemá být upřena možnost voličům sdružení Trnová společně mít svého zastupitele ve vedení obce a neměl by být takovýmto zásadním způsobem ovlivněn výsledek voleb.

O vývoji celé situace Vás budeme průběžně informovat

Vaši

Kandidáti za Čistou Trnovou – žijme lépe!

 

Příloha:

Usnesení o návrhu na určení neplatnosti volby kandidáta Zdeňka Pekárka do Zastupitelstva obce Trnová

Facebooktwitter

1 komentář u „Proč Trnové hrozí nové volby ?“

Komentáře nejsou povoleny.