TRNOVÁ JE TAKOVÁ NOCLEHÁRNA…

„Nestrkej nos do cizích věcí!“ – říká staré české přísloví a mezi sousedními obcemi to platí dvojnásobně. Ne však vždy a ne však všude…

Jílovišťský starosta Ing. Vladimír Dlouhý zastává zřejmě opačný názor. V souvislosti s oceněním obce v soutěži „Vesnice roku“, namísto toho, aby před kamerou PRAHA TV akcentoval úspěchy své obce, vymezil se dosti pohrdlivě vůči Trnové. Zřejmě v snaze využít naší vesnici coby kontrapunktu k Jílovišti aneb… „My jsme pašáci a Trnová je pouhopouhou noclehárnou…“ Více na :https://www.facebook.com/watch/?v=641780419642892 TC 0:18 – 0:41. Takové vystoupení se dotklo občanů Trnové a přitom samotnému Jíloviště nepřineslo žádné pozitivní body. Zůstala jen pachuť… Vysvětlení, že to vyznělo jinak, než byl původní záměr, neobstojí, není to omluvou ale spíše výmluvou, neboť věci vyznívají vždy přesně tak, jak jsou formulovány. A pokud touto pseudokritikou chtěl pan starosta Dlouhý Trnovou postrčit kupředu, mohl to udělat poněkud delikátnějším způsobem. Třeba změnou územního plánu Jíloviště, abychom v jejich katastru, sousedícím s naším, mohli rozšířit šíři poddimenzované vozovky od Borové na rozcestí. Aby trnovští nocležníci přijížděli do svých nocleháren v Trnové, “ která je odstrašujícím příkladem, jak to nemá být (Ing.V.D.)“, bezpečně a v pohodě.

Facebooktwitter