OBDRŽELI JSME VYSOKOU DOTACI – VODA Z ŽELIVKY JE UŽ ZA HUMNY. Vysoká cena vody se stane jen hořkou minulostí

Vážení přátelé – Vážení spoluobčané, Trnované,

není tomu tak dávno, co jste na veřejných schůzích zastupitelstva obce poslouchali nemyslné sentence o tom, že na přípojku k přivaděči Baně – Mnišek se želivskou vodou se není možné připojit, neboť by to bylo drahé a na to nemáme. Vstoupit do společenství obcí realizujících tento projekt se podařilo Trnové takřka na poslední chvíli, přes tvrdý odmítavý postoj pana starosty, který neustále opakoval, že už tady něco takového bylo a nijak to nedopadlo. Jen s nasazením nejtvrdší argumentace a za pomoci mníšeckého starosty pana Digrina se nakonec do Svazku vstoupit podařilo.

Stejně tragicky probíhala snaha zastupitelů a sympatizantů Čisté Trnové zajistit audit vodovodní infrastruktury a současně najmout na zastupování obce ve vodohospodářských věcech renomovanou advokátní kancelář Bělina & Partners. Celá věc byla panem starostou vytrvale odmítána jako nezajímavá, drahá a nerentabilní. Až po několikaměsíčním tlaku našich zastupitelů i široké trnovské veřejnosti došlo nakonec k prolomení postojů ve vedení obce za SNK „Pro obec a občany“  v obou věcech. Ztratili jsme, bohužel, mnoho cenných měsíců, levná voda tak mohla možná téci k nám domů podstatně dříve než tomu bude. Následný audit prováděný panem Ing. Peroutkou následně vedl k tomu,  že společnost Reinwasser přestala na nás provádět biochemické experimenty v přímém přenosu. Jak uvedl MUDr. Kožíšek ve své Zprávě Zdravotního ústavu: „Voda na vstupu z Vltavy se shodovala takřka s kvalitou vody na výstupu z kohoutů“ – aneb, jak výstižně poznamenal jeden z duchovních otců přestavby a rekonstrukce infrastruktury v obci Doc. Dolejš – „Konečně snad už přestanete pít koktejl z protoplazmy (tkáně prvoků žijících ve vodě).

Audit fakticky vyhnal společnost Reinwasser z Trnové, neboť počínání jejich pracovníků mělo blíže k veřejnému ohrožení a epidemii, než k důstojnému zásobování vodou v 21. století. Díky všem jmenovaným (a nejen jim) lidem přišel do obce nový správce vodovodní infrastruktury VAK Beroun se ředitelem Mgr. Jiřím Paulem. A celý tým odborníků dosáhl toho, že naše voda byla díky nasazení moderních technologií kvalitnější, než kupříkladu již zmiňovaná voda z Želivky. A navíc se i cena vodného a stočného snížila. S odstupem doby je těžko říci, zda odmítání auditu byla špatně řízená sabotáž či přihlouplý záměr vyplývající z nedostatku intelektu. Bez ohledu na to, jak to ve skutečnosti bylo, faktem je, že díky pomoci  odborníků z venku a díky kontaktům našeho souseda Doc. MUDr. Jiřího Bronského a následně dalších vytvořených vztahů a vazeb mezi Čistou Trnovou a specialisty jsme se dostali do situace, že voda je čistá. A současně jsme už vedeni jako spolumajitelé infrastruktury. Za pomoci několika našich lidí a Ing. Paula musel právní zástupce společnosti S.O.N.Y. Ing. Kubík kapitulovat a vzdát se absolutního vlastnictví nad infrastrukturou. A jelikož soudíme, že infrastruktura patří obci celá, probíhá v poslední době soudní jednání o ni, kde předpokládáme, že společnost S.O.N.Y. Seychely bude jen těžko prokazovat jak, kdy a za co k infrastruktuře přišla. A vracíme se po elipse k začátku, v tomto sporu Trnovou zastupuje pan prof. Bělina a jeho kancelář – tedy advokáti, kteří byli tak zásadně odmítání částí našeho zastupitelstva v době, kdy bylo nezbytně začít odstraňovat  a napravovat konkrétními činy pochybení z minulosti.

Po celou dobu auditu zastupitelé úzce spolupracovali jak s týmem odborníků vedeným Doc. Dolejšem, tak s vedoucím auditu Ing. Peroutkou. Byli účastni všech jednání, technických zásahů i vyhodnocení úspěšnosti oprav a doplnění technologie. Dohodli se s panem Ing. Peroutkou, že Trnové pomůže získat dotaci na výstavbu přípojky na přivaděč.  Ing. Peroutka, jako jeden z nejpřednějších odborníků v naší zemi, je totiž nejen specialistou ve věcech technických, ale i znalcem v oblasti dotační politiky. Díky jeho radám jsme postupovali drobnými kroky kupředu, dá se říci, že mezi Čistou Trnovou a Ing. Peroutkou se vytvořilo přátelské pouto, kdy nám tento člověk pomáhal bez nároku na honorář. Významně, zásadně, rozhodujícím způsobem. Svými postoji dokázal prosadit dotaci, která se v některých momentech více než vzdalovala. Díky jeho doporučením, stejně jako doporučením pana ředitele Paula z VAKu Beroun,  se nakonec dobrá věc podařila.

Včera zavolal pan Ing. Peroutka spolupracujícím zastupitelům za Čistou Trnovou fantastickou zprávu. Dostaneme dotaci, procentuálně jednu z nejvyšších dotací, po výběrovém řízení na dodavatele stavby můžeme kopnout do země. Přípojka s podstatně levnější vodou z Želivky se stane již zanedlouho skutečností. A Čistá Trnová splnila tak nejvýznamnější body svého předvolebního programu, kterému na počátku nikdo moc nevěřil a byl dokonce zlehčován:

Pro připomínku citujeme z volebního programu „Čistá Trnová – Žijme lépe!“
Co jsme slíbili, že za ČT uděláme:

·   Budeme usilovat o dokončení realizace – dokončíme realizaci projektu přivaděče pitné vody Baně – Mníšek s možností využití dostupných dotací.

·     Využijeme kontaktů ve státních orgánech a institucích, abychom dosáhli na dotace, subvence a financování projektů ze strany ministerstev, Kraje i Evropské unie.

·    Podnikneme rázné právní kroky k určení vlastnictví infrastruktury v Trnové, která měla podle rámcové smlouvy přejít dnem kolaudace do vlastnictví obce.

·    Vytvoříme z řad našich spoluobčanů – odborníků na problematiku práva, ekonomiky, dotací, řízení, státní správy a komunikace – poradní sbor. Ten se bude zásadním způsobem spolupodílet na kvalifikované správě a rozhodnutích přijímaných zastupiteli za Čistou Trnovou.

 

A zde je výsledek:

VÝBĚROVÁ KOMISE ŘÍDICÍHO ORGÁNU OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 – 2020

Seznam projektů doporučených k podpoře:

CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_043/0004901

Připojení obce Trnová na SV Mníšeckého regionu

OBEC TRNOVÁ Obec Středočeský kraj

Celková částka za realizaci přípojky pro Trnovou:  

4. 555. 749 Kč

Dotace z Evropských strukturálních a investičních fondů:

2. 615. 071 Kč

Dotace z Národních zdrojů Státního fondu životního prostředí:

   461. 483 Kč

Dotace celkem:  3. 076. 554 Kč

Což je fantastických 67% úhrady celkové částky z dotací

 

Trnová doplatí za realizaci větve jen 1. 479. 195 Kč

Vážení spoluobčané,

vážíme si nesmírně Vaši důvěry, kterou jste nám prokázali svoji podporou ve volbách v roce 2014. Svým hlasem jste nás tehdy ujistili, že program, který jsme si vytyčili, má nejen smysl, ale je i realizovatelný právě díky Vaší morální podpoře.

 

V Trnové 22.června 2017

 

S úctou SNK „Čistá Trnová – Žijme lépe!“ a jejich sympatizanti

Facebooktwitter