Nadměrný obsah chlóru v trnovské vodovodní síti

V poslední době se množí stížnosti občanů na podezření z nadměrného obsahu chlóru v trnovské vodě dodávané společností Reinwasser do našich domácností. Z těchto důvodů byl dnes ráno zastupiteli za Čistou Trnovou odeslán na příslušná zodpovědná místa email s žádostí o bezodkladné řešení situace.
Email byl odeslán:
• Společnosti EKO-VAK
• Panu Ing. Kunickému ze společnosti Reinwasser
• Na Krajskou hygienickou stanici
• Na Městský úřad Černošice
• Panu Mgr. Kubíkovi – zástupci firmy S.O.N.Y. int.
• Obecnímu úřadu Trnová

Z emailu uvádíme následující:
… žádáme o okamžitý zásah ve věci přechlorované vody v Trnové, kam nebyl, přestože se ví o situaci několik dní, dodán náhradní zdroj pitné vody a občané nebyli upozorněni bezodkladně na tuto situaci prostřednictvím obecního webu, vývěsky a ústní informací, čím došlo u řady občanů ke zdravotním potížím specifickým pro poškození tkání chlorem.
Tato situace trvá již několik dní a přesto se nikdo odpovědný ani nenamáhal na vzniklou situaci občany upozornit, ačkoliv odběratelé vody na problém upozorňovali sami.
Současně Vás žádáme, aby byla učiněna veškerá opatření k řešení vzniklé situace, a to jak technického, tak i administrativního charakteru se zárukou vyloučení opakování současného stavu. Dále žádáme kompetentní orgány, aby tuto situaci řešily s veškerou vehemencí, odpovídající naléhavosti situace, a to bezodkladně, včetně informování veřejnosti o stavu věcí a dalším postupu a doporučení takového chování, které by garantovalo vyloučení poškození organismu odběratelů vody.
Společnost Reinwasser s.r.o., provozovatele vodovodní sítě, stejně jako údajného vlastníka této sítě společnost S.O.N.Y. a právního zástupce obou společností Mgr. Kubíka žádáme o omluvu občanům za způsobené zdravotní problémy a přehodnocení kalkulace pitné vody z kategorie pitná na užitkovou, respektive označení zdroje vody jako vody nevhodné ke kontaktu s lidským tělem a zajištění náhradního zdroje pitné vody…
…Vzhledem k naléhavosti situace žádáme o bezodkladné řešení vzniklého problému.

V Trnové 29.4. 2015, 9:58 hod.
Alexandr Kopeckij, Miroslav Vojtěchovský, Hynek Opolecký
obecní zastupitelé

Zároveň byla odeslána žádost společnosti Reinwasser o okamžité dodání podrobných materiálů popisujících kompletní technologický postup včetně používaných chemikálií pro úpravu vody pro občany v Trnové. Jedná se o kompletní popis technologií použitých od odběru vody ze zdroje až po dodání vody do domácností.

Doposud (29.4.2015, 23:00 hod.) nám ze společnosti Reinwasser, EKO-VAK, ani panem Mgr. Kubíkem nebylo na emaily odpovězeno.

V průběhu dne se na vývěsce obecního úřadu objevil tento dopis od společnosti EKOVAK popisující současnou situaci:
„Dobrý den,
oznamujeme Vám tímto že vlivem závady v dávkování chloru na úpravně vody Trnová se ve vodovodní síti vyskytují nadměrné koncentrace volného chloru.
Situace už byla po technické stránce dnešního dne vyřešena, ale do doby obměny vody ve vodovodní síti nelze dle doporučení krajské hygienické stanice vodu používat k pitným účelům, k očistě těla a mytí předmětů souvisejících s konzumací potravin.
Vyhovující koncentrace volného chloru ve vodovodní síti předpokládáme v průběhu čtvrtka, nejdéle v pátek.
Situaci monitorujeme, a budeme obecní úřad Trnová průběžně informovat.
Za vzniklé potíže způsobené technickou závadou se odběratelům omlouváme a pro pitné účely budou od dnešního dne 29.4.2015 k dispozici v obci Trnová 2 cisterny náhradního zásobování na místech: před hospodou a na kruhovém objezdu.“

V 17:32 hodin byla tato informace rozeslána emailem z obecního úřadu občanům, zároveň byla zveřejněna na webových stránkách obce.

Cisterna
Přistavená cisterna s pitnou vodou u kruháku.

Nežádoucí účinky působení chlóru na lidský organismus
Chlór se do našeho těla dostává se znečištěným vzduchem či kontaminovanou vodou a potravinami. Ve své elementární podobě ani jednoduchých sloučeninách se nehromadí v těle.
Dopady vystavení chloru na zdraví jedince závisí na koncentraci této látky, na délce a frekvenci opakování expozice. Důsledky také závisí na zdravotním stavu jedince a na podmínkách v prostředí při úniku chloru.
Opakované vdechování malých dávek chloru během krátké doby má negativní dopad na dýchací soustavu. Projevuje se od kašle, přes bolest na hrudi až po vodu na plicích. Chlor dráždí kůži, oči a dýchací ústrojí. Tyto projevy se nedostavují za nízkých (pozaďových) hodnot chloru v prostředí za normálních okolností.
Zdroj: www.arnika.org/chlor

Prosíme všechny občany, kteří u sebe nebo svých blízkých pozorovali výše uvedené příznaky, nebo dokonce s uvedenými příznaky navštívili lékaře, aby se nám ozvali.

Děkujeme

Vaši zastupitelé za SNK Čistá Trnová – Žijme lépe!

Facebooktwitter

Zametáme si před svým prahem

V sobotu 25.4.2014 od 10:00 hodin proběhl již třetí ročník trnovské úklidové akce „Zametáme si před svým prahem“ zaměřené na úklid odpadků a úpravu okolí komunikací v Trnové a u příjezdové cesty od rozcestí. Pořadatelem bylo SNK Čistá Trnová – Žijme lépe!

účastníci úklidové akce
účastníci úklidové akce

Sraz byl u domu pro seniory Borová, akce se zúčastnilo cca 40 občanů Trnové, kterým není lhostejné, v jakém prostředí dennodenně žijí. Počasí bylo příznivé a podařilo se naplnit řadu pytlů nejrůznějšími druhy odpadu. Je až s podivem, kolik odpadního materiálu dokáží lidé v období mezi dvěma úklidovými akcemi odhodit podél silnice – i přesto, že u vjezdu do obce je již nainstalován odpadkový koš. Pytle na odpad byly zajištěny včetně dohodnutého odvozu odpadu ve spolupráci s obcí Jíloviště.

úklidová akce
úklidová akce

úklidová akce

Těšíme se na setkání s občany při dalším úklidu a děkujeme, že Vám naše životní prostředí není lhostejné. Doufáme, že některou z příštích akcí podpoří i další členové našeho obecního zastupitelstva.

Vaše

Sdružení nezávislých kandidátů Čistá Trnová – Žijme lépe!

Facebooktwitter

Ztráta paměti – náhoda či záměr?

Česká televize uvedla ve středu 15. dubna v pořadu  Černé ovce reportáž věnovanou vodě v Trnové:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097429889-cerne-ovce/215452801080415

V uvedeném příspěvku hovořil, mimo jiné, i starosta obce Štefan Moravčík. Ten se v čase  2:33´min. vyjádřil k  selhání starosty a zastupitelstva při nepřevzetí infrastruktury. Tak, jak bylo direktivně uvedeno v Rámcové smlouvě z roku 2006 uzavřenou mezi obcí a investorem. Tedy nejpozději dnem kolaudace.

Štefan Moravčík uvedl:

RED: „Proč se obec dodnes nestala vlastníkem infrastruktury?“

ŠM: „Tohle je spíš otázka pro bývalého starostu, který vlastně celou tu výstavbu i smlouvy zajišťoval a jeho povinností bylo za prvé pověření zastupitelstva podepsat smlouvy a dodržet smlouvy. Takže tam došlo k nějaké chybě, kterou my se snažíme napravit a celou dobu teď se snažíme od toho nynějšího vlastníka získat infrastrukturu do majetku obce.“

RED: „Zjišťovali jste, jak k tomu vůbec mohlo dojít, že ten vodovod měl být převeden a dodnes není?“

ŠM: „No, podle mého názoru je to chyba celého zastupitelstva, ale v té době, když to řeknu takhle, jak to znáte na těch obcích, došlo ke změně vedení a celá ta skupina, celé zastupitelstvo to neuhlídala, když to řeknu takhle…“

Pan starosta, s největší pravděpodobností, ztratil poněkud paměť, pokud říká „Takže tam došlo k nějaké chybě, kterou my se snažíme napravit a celou dobu teď se snažíme od toho nynějšího vlastníka získat infrastrukturu do majetku obce.“ Teď napravit? Bylo by zajímavé, co by býval řekl paní redaktorce z Černých ovcí na dotaz, co dělal pan starosta pro nápravu „celou dobu“ od roku 2006 až doposud, když zcizení infrastruktury obci jiným subjektem nazývá eufemisticky jen „chybou“. A následně dodává, že „došlo ke změně vedení a celá ta skupina, celé zastupitelstvo to neuhlídala, když to řeknu takhle…“

Chtělo by se zeptat pana starosty Moravčíka kdo že je ta „celá skupina“ a co se skrývá pod pojmem „došlo ke změně vedení“. Neodvolává se snad na to, že díky personálním změnám na radnici se celá věc jaksi vypařila do ztracena?

Pokud panu starostovi Moravčíkovi snad přeci jen selhává paměť, je třeba upozornit na skutečnost, že v zastupitelstvu obce Trnové sedí bez přestávky již přinejmenším 21 let, tedy jako součást  „té skupiny“, kterou tvoří společně se stejně dlouho sloužícím místostarostou Nezbedou. A v inkriminovaném roce 2006 i s exstarostou Dušanem Benešem, na něhož se nepřímo odkazuje s tím, že by otázka redaktorky měla směřovat spíše k němu jako osobě zodpovědné…

Možná, že by  pan starosta Moravčík měl občanům přiblížit slovo„neuhlídala“.  Pokud pod tímto slovem má na mysli selhání zastupitelstva a starosty, od roku 2006 až do loňského roku, pak by si měl uvědomit, že toto, rádoby lelkování, připravilo obec o majetek v řádech mnoha miliónů korun. Vyvození okamžité  osobní zodpovědnosti všech aktérů tohoto „neuhlídání“ by tak bylo možná vhodnějším řešením, než post faktum, pod tlakem okolností či alibismu, podávat trestní oznámení na neznámého pachatele pro nenaplnění Rámcové smlouvy. Jenže na osobní zodpovědnost se v našem státě, bohužel, jaksi nehraje. Jak patrno ani na radnici v Trnové…

P.S.

Pojem „osobní zodpovědnost“ bývá zpravidla vnímán jako vzdání se funkcí pod tíhou osobního selhání…

Facebooktwitter

Sdružení nezávislých kandidátů v obci Trnová – Praha západ