Archiv rubriky: VODA

Nadměrný obsah chlóru v trnovské vodovodní síti

V poslední době se množí stížnosti občanů na podezření z nadměrného obsahu chlóru v trnovské vodě dodávané společností Reinwasser do našich domácností. Z těchto důvodů byl dnes ráno zastupiteli za Čistou Trnovou odeslán na příslušná zodpovědná místa email s žádostí o bezodkladné řešení situace.
Email byl odeslán:
• Společnosti EKO-VAK
• Panu Ing. Kunickému ze společnosti Reinwasser
• Na Krajskou hygienickou stanici
• Na Městský úřad Černošice
• Panu Mgr. Kubíkovi – zástupci firmy S.O.N.Y. int.
• Obecnímu úřadu Trnová

Z emailu uvádíme následující:
… žádáme o okamžitý zásah ve věci přechlorované vody v Trnové, kam nebyl, přestože se ví o situaci několik dní, dodán náhradní zdroj pitné vody a občané nebyli upozorněni bezodkladně na tuto situaci prostřednictvím obecního webu, vývěsky a ústní informací, čím došlo u řady občanů ke zdravotním potížím specifickým pro poškození tkání chlorem.
Tato situace trvá již několik dní a přesto se nikdo odpovědný ani nenamáhal na vzniklou situaci občany upozornit, ačkoliv odběratelé vody na problém upozorňovali sami.
Současně Vás žádáme, aby byla učiněna veškerá opatření k řešení vzniklé situace, a to jak technického, tak i administrativního charakteru se zárukou vyloučení opakování současného stavu. Dále žádáme kompetentní orgány, aby tuto situaci řešily s veškerou vehemencí, odpovídající naléhavosti situace, a to bezodkladně, včetně informování veřejnosti o stavu věcí a dalším postupu a doporučení takového chování, které by garantovalo vyloučení poškození organismu odběratelů vody.
Společnost Reinwasser s.r.o., provozovatele vodovodní sítě, stejně jako údajného vlastníka této sítě společnost S.O.N.Y. a právního zástupce obou společností Mgr. Kubíka žádáme o omluvu občanům za způsobené zdravotní problémy a přehodnocení kalkulace pitné vody z kategorie pitná na užitkovou, respektive označení zdroje vody jako vody nevhodné ke kontaktu s lidským tělem a zajištění náhradního zdroje pitné vody…
…Vzhledem k naléhavosti situace žádáme o bezodkladné řešení vzniklého problému.

V Trnové 29.4. 2015, 9:58 hod.
Alexandr Kopeckij, Miroslav Vojtěchovský, Hynek Opolecký
obecní zastupitelé

Zároveň byla odeslána žádost společnosti Reinwasser o okamžité dodání podrobných materiálů popisujících kompletní technologický postup včetně používaných chemikálií pro úpravu vody pro občany v Trnové. Jedná se o kompletní popis technologií použitých od odběru vody ze zdroje až po dodání vody do domácností.

Doposud (29.4.2015, 23:00 hod.) nám ze společnosti Reinwasser, EKO-VAK, ani panem Mgr. Kubíkem nebylo na emaily odpovězeno.

V průběhu dne se na vývěsce obecního úřadu objevil tento dopis od společnosti EKOVAK popisující současnou situaci:
„Dobrý den,
oznamujeme Vám tímto že vlivem závady v dávkování chloru na úpravně vody Trnová se ve vodovodní síti vyskytují nadměrné koncentrace volného chloru.
Situace už byla po technické stránce dnešního dne vyřešena, ale do doby obměny vody ve vodovodní síti nelze dle doporučení krajské hygienické stanice vodu používat k pitným účelům, k očistě těla a mytí předmětů souvisejících s konzumací potravin.
Vyhovující koncentrace volného chloru ve vodovodní síti předpokládáme v průběhu čtvrtka, nejdéle v pátek.
Situaci monitorujeme, a budeme obecní úřad Trnová průběžně informovat.
Za vzniklé potíže způsobené technickou závadou se odběratelům omlouváme a pro pitné účely budou od dnešního dne 29.4.2015 k dispozici v obci Trnová 2 cisterny náhradního zásobování na místech: před hospodou a na kruhovém objezdu.“

V 17:32 hodin byla tato informace rozeslána emailem z obecního úřadu občanům, zároveň byla zveřejněna na webových stránkách obce.

Cisterna
Přistavená cisterna s pitnou vodou u kruháku.

Nežádoucí účinky působení chlóru na lidský organismus
Chlór se do našeho těla dostává se znečištěným vzduchem či kontaminovanou vodou a potravinami. Ve své elementární podobě ani jednoduchých sloučeninách se nehromadí v těle.
Dopady vystavení chloru na zdraví jedince závisí na koncentraci této látky, na délce a frekvenci opakování expozice. Důsledky také závisí na zdravotním stavu jedince a na podmínkách v prostředí při úniku chloru.
Opakované vdechování malých dávek chloru během krátké doby má negativní dopad na dýchací soustavu. Projevuje se od kašle, přes bolest na hrudi až po vodu na plicích. Chlor dráždí kůži, oči a dýchací ústrojí. Tyto projevy se nedostavují za nízkých (pozaďových) hodnot chloru v prostředí za normálních okolností.
Zdroj: www.arnika.org/chlor

Prosíme všechny občany, kteří u sebe nebo svých blízkých pozorovali výše uvedené příznaky, nebo dokonce s uvedenými příznaky navštívili lékaře, aby se nám ozvali.

Děkujeme

Vaši zastupitelé za SNK Čistá Trnová – Žijme lépe!

Facebooktwitter