Archiv rubriky: ZASTUPITELSTVO

PROČ JSOU NASTÁVAJÍCÍ OPAKOVANÉ VOLBY PRO TRNOVOU VELMI DŮLEŽITÉ

 • Proč se opakují volby v Trnové – příčiny, rozpaky, pochybnosti a naše reakce na lži, které se v poslední době v Trnové šíří
 • Jak je to ve skutečnosti se školou, developery, čistírnou odpadních vod a cenou stočného
 • Náš pohled na mezilidské vztahy a jednání v Trnové v poslední době

Vážení spoluobčané, Trnované,

sdružení nezávislých kandidátů (SNK) „ČISTÁ TRNOVÁ – ŽIJME LÉPE!“ Vás vyzývá k co nejširší účasti ve volbách do zastupitelstva obce Trnová. Pozor, tentokrát se volby konají pouze 1 den a to:

V sobotu 16. 3. 2019 od 7:00 do 22:00 hodin!

Udělejte si prosím čas a přijďte v co nejhojnějším počtu. Jen tak můžete ovlivnit dění v obci v následujících letech. Vězte, že jde o mnohem více, než by se mohlo na první pohled zdát.

Slovo úvodem

V těchto chvílích již máte letáky Čisté Trnové, na nichž je v hrubých črtách popsáno, co našemu SNK leží na srdci a co bychom ku prospěchu obce chtěli v případě volebního úspěchu prosadit a uskutečnit. Obracíme se na Vás navíc i tímto textem, abychom uvedli na pravou míru některé desinformace, které se v Trnové v poslední době šíří. Nečiníme tak z rozmařilosti či ve snaze Vás zavalit zbytnými informacemi. Je to však nejrychlejší forma komunikace s lidmi, navíc jediná, která nám zbyla.

Nevyužíváme ani web obce Trnová, který byl k předvolební kampani využíván jinými SNK, nemohli jsme se s Vámi sejít ani v Trnovské Krčmě, kde jsme chtěli uspořádat besedu „Budoucnost Trnové“. Beseda se měla dotknout perspektiv obce i vysvětlit některé zarážející události, k nimž v posledním půlroce v obci dochází. Toto setkání jsme plánovali uskutečnit ve volném termínu jeden až dva týdny před volbami. Bohužel Trnovská Krčma se ukázala natolik exponovaným zařízením, že nám pan nájemce k naší lítosti údajně z kapacitních důvodů jako jedinému kandidujícímu subjektu neumožnil předvolební setkání uskutečnit.

1) Proč se opakují volby v Trnové a zneužití obecního webu

Bezpochyby jsme Vám dlužni vysvětlení, proč se jde k volbám znovu a proč v říjnových volbách v roce 2018 úspěšní kandidáti za Čistou Trnovou, včetně náhradníků, složili mandát. Podrobně jsme naše důvody popsali hned po volbách na našem webu zde (příspěvek ze dne 26.10.2018). K tomuto problému, ač neradi zatěžujeme naše čtenáře, se vracíme proto, že v souvislosti s naší demisí se objevilo velké množství nepravd a smyšlenek, jejichž hlavním motivem je, že za všechno špatné, co se v obci stalo či se nedaří udělat, můžeme právě my. Kdybychom nebyli tímto způsobem napadáni, zejména pak na webu obce, k složení mandátů bychom se už nevraceli. Takto však vzniká dojem, že ataky vůči našemu sdružení, které na obecním webu publikoval pan Karim z SNK „Volby pro Trnovou“ (VpT), jsou oficiálním stanoviskem obce. Není tomu tak, jedná se jen o flagrantní zneužití webu obce k atakům proti Čisté Trnové a prezentaci názorů, postojů, domněnek, polopravd a lží účelově jedním subjektem. Právní dopad zneužití obecního webu k předvolební kampani jediného sdružení a házení špíny na protikandidáty necháváme bez komentáře.

Proč jsme složili mandáty

SNK „Trnová společně“ pana Pekárka byla hozena „přes palubu“.

Jsme přesvědčeni, že výsledky minulých voleb nekorespondovaly s názory, postoji a přáním všech voličů. Podáním podnětu ke Správnímu soudu zpochybnil pan Karim již tři dny po volbách výsledek SNK „Trnová společně“ pana Pekárka. Stalo se tak na základě odstoupení paní Čížkové z kandidátky, která těsně před volbami změnila bydliště. Na obecním úřadě nikdo, včetně pana starosty a administrativní pracovnice paní Dyršmídové z VpT, nic neudělal pro to, aby paní Čížková, případně SNK Trnová společně, udělala vše potřebné k tomu, aby volby proběhly v rámci regulí. Tato skutečnost, stejně s rychlostí, s jakou pan Karim podal podnět k soudu, vyvolává přinejmenším rozpaky. „Pekárkovci“ přišli o 110 hlasů, vzápětí o mandát v zastupitelstvu. Výsledek voleb se změnil, vůle mnoha voličů nebyla naplněna. Jsme na vesnici a ne ve velké aglomeraci. Podobné věci se na vsi řeší „po sousedsku“, upozorněním a pomocí, nikoliv mlčením, když jiný dělá chybu a podáním podnětu k soudu. Nikoliv tedy, že budu čekat za bukem na administrativní chybu, na níž budu profitovat právě a jenom já…

Dalším důvodem pro složení mandátu byla zkušenost z povolebního vyjednávání s našimi partnery ze sdružení paní Dyršmídové. Na úvod jsme se dozvěděli, že nikoliv volební „jednička“ paní Dyršmídová, ale naopak pan Karim, dle jeho projevu vysoce ambiciózně, aspiruje na starostu. Tuto změnu jsme považovali za podraz na voliče, neboť pan Karim byl v obci krátce, nikdy se nijak neprojevoval a ani nezajímal o veřejné dění, nikdy nepřišel s nabídkou pomoci obci. Při druhém setkání s panem Karimem jsme jednání museli opustit. Sdělil nám totiž, bohužel post faktum, že dal podání na neplatnost mandátu pana Pekárka, že tím pádem bude mít čtyři hlasy v zastupitelstvu a na pozici starosty, stejně jako na jakoukoliv jinou pozici či funkci, si tak prohlasuje dle svých představ toho, koho bude chtít. Bylo tak zcela zjevné, jak by do budoucna vypadalo dění v obci pod diktátem jednoho člověka s obrovskými ambicemi. Nejednalo by se o diskusi a pluralitu názorů, společné cíle a hledání společné cesty při jejich naplňování, ale o cosi, co důvěrně známe z minulosti naší země. Proto jsme se rozhodli nereflektovat na naše mandáty…

2) Škola v Dobřichovicích – populistická bublina

Ze vzniklé situace jsme byli silně rozmrzelí, nicméně jsme vycházeli z toho, že pokud pan Karim a jeho VpT splní, co slibovali na předvolebním setkání, na webu i v letácích, může to být přínosem pro obec. Kupříkladu příslib pana Karima na setkání s voliči, kdy uvedl, že má napevno dojednáno od roku 2019 přijímání trnovských školáků do ZŠ v Dobřichovicích a snaží se dojednat i „pendlování“ několika školních autobusů, které by z Trnové a do Trnové zajistily pohyb trnovských dětí. Avšak na přímý dotaz stran našich školáků k panu starostovi města Dobřichovice a řediteli základní školy se nám dostalo ledové sprchy. Pan starosta nám sdělil následující:

Vzhledem k demografickému vývoji v Dobřichovicích, Letech a Karlíku, však s dalším přijímáním dětí z jiných obcí, než z našeho školského obvodu, nelze bohužel počítat. Informace, že od roku 2019 by měla ZŠ v Dobřichovicích mít možnost přijmout žáky z Trnové je tedy bohužel zcela mylná. Mrzí mne, že pro Vás nemám příznivější zprávy, ale otázku jsem konzultoval i s panem ředitelem školy Mgr. Stejskalem, který mi výše uvedené skutečnosti potvrdil.
Přeji hezký den a zůstávám s pozdravem
Ing. Petr Hampl
starosta města
Město Dobřichovice

Ukázalo se tak, že největší volební příslib pana Karima, kterým oslovil a zaujal desítky voličů majících v Trnové děti bez možnosti návštěvy školy, byl pouhým klamem. Lidé, kteří mu dali svůj hlas právě za „školní“ iniciativu, byli vlastně podvedeni. Žádná škola přislíbena Dobřichovicemi nebyla.

3) Jednání s developery

Pan Karim, ještě před říjnovými volbami na setkání s občany prohlásil, že je v kontaktu s potencionálním velkým investorem do výstavby v Trnové. Pokud toto jeho prohlášení nebylo vysloveno, jen aby byl zajímavý, můžeme toto zákulisní vyjednávání pana Karima považovat za vysoce rizikové, protože se uskutečnilo bez jakéhokoliv pověření obcí a starostou i bez záznamu z jednání. Doposud nevíme, jestli pan Karim a s kým a o čem jednal, co po něm bylo požadováno, co komu přislíbil apod. Otázek, vyvolávajících přinejmenším rozpaky, víc než dost…

4) Slušnost nade vše

Když byl v loňském roce na podzim uváděn do provozu přivaděč vody, o nějž se zasloužila lví silou Čistá Trnová, byť to pan Karim všemožně na webu obce popírá, nebyl na slavnostní spuštění pozván ani pan Ing. Peroutka. Člověk, který jako auditor ve spolupráci se zástupci Čisté Trnové dokázal prosadit na úpravně vody takové změny, že z vody zdraví škodlivé jsme začali pít jednu z nejčistších vod v republice. Nikoliv Svazek obcí, jak kdesi prohlásil pan Karim, ale pan Ing. Peroutka byl člověk, který Trnové dopomohl, díky svým doporučením a radám k maximální dotaci na přivaděč, čímž obec ušetřila nemalé prostředky. Když se slavilo, na Ing. Peroutku si nikdo nevzpomněl… Jak řekl jeden z účastníků – „Pokleslé zastupitelstvo se zachovalo poklesle…

5) Čistírna odpadních vod (ČOV)- za vše špatné může Čistá Trnová 

Ve své kritice ve věci ČOV pan Karim na webu obce mimo jiné uvedl:

"Jediná možnost, jak dosáhnout jejího (ceny stočného) snížení je usilovat o vybudování vlastní obecní čističky, samozřejmě s pomocí dotací. To ovšem v tuto chvíli vzhledem k rezignaci zastupitelů Kopeckého, Opoleckého a Bronského včetně jejich náhradníků nelze."

Zde je nutno poznamenat, že již před necelými dvěma roky Čistá Trnová začala tento problém řešit v rámci pracovní skupiny, v níž byl ředitel VaK Beroun Paul a systémoví odborníci Bagin a Fiala. Již tehdy se posoudily všechny možné varianty řešení, jejich plusy a mínusy. Čistá Trnová nikdy nebyla a není proti stavbě nové ČOV s využitím dotací, která by patřila obci. Avšak ve světle výše uvedených konzultací s odborníky je nutno uvést, že pan Karim se ve věci možného snížení ceny stočného hluboce mýlí, přičemž se navíc snaží přenést odpovědnost za vysokou cenu nesmyslně na Čistou Trnovou. Proč slibuje snížení ceny stočného? Není to jen čirý populismus? Jakmile se do ceny vodného a stočného zahrnou náklady na budoucí obnovu a údržbu ČOV (které tam již několik let nejsou), zůstanou ceny stejné nebo vyšší a nezáleží na tom, zda bude ČOV v obecním nebo v soukromém vlastnictví. Záleží totiž zejména na tom, kolik vody se prodá a vyčistí, tedy kolik lidí za službu platí. K snížení ceny by mohlo dojít snad jen tehdy, pokud by cenu dotovala obec Trnová…

Zde uvádíme praktický příklad výpočtu se zohledněním výše uvedených faktorů:

Dnes se čistí 20 tis. m3 vody ročně. Pokud se vyčlení 1 Kč ze stočného na obnovu, je za rok k dispozici 20 tis. Kč. Odpisy = roční potřeba úspor u této velikosti ČOV se pohybuje zhruba kolem 500 tis. ročně – to odpovídá 25 Kč v ceně za každý kubík fakturované odpadní vody.

6) Udání ČT na policii  aneb mezilidské vztahy a morálka v Trnové padly na úplné dno

Na obecním webu Trnové se před časem objevila citace ze zákona, zabývající se trestným činem a přečinem Pomluva, včetně výkladu, paragrafovaného znění a možnými dopady na pachatele. Není kouře bez ohně a další krok na sebe nedal dlouho čekat. Čistá Trnová obdržela z Policie následující předvolání:

Jak patrno, pan Karim se cítil být pomluven některými našimi předvolebními hesly z programu, mimo jiné: boj proti korupci, rozvoj obce bez korupce, zastupitelský úřad do rukou slušným lidem, nenecháme se zkorumpovat atd… Kdo z nás by se pod taková hesla nepodepsal? Když odhlédneme od samotného obsahu hesel, která jsou z hlediska společenského naprosto správná, chybí zde jakékoliv jméno, či konkrétní osoba, jíž by se to mělo týkat. Nikdo tedy nebyl vystaven do souvislosti s uvedenými výroky. U člověka s právním vzděláním je taková vztahovačnost na pováženou. A nebo – nejedná se spíše o zastrašování a zneužití policejního orgánu k vytváření předvolebního nátlaku na SNK Čistá Trnová – žijme lépe!? Možná chtěl podávající pan Karim dosáhnout toho, aby se Čistá Trnová musela nakonec za uvedené výroky veřejně omluvit. Prostě předvolební kampaň za státní peníze…

Několik slov na závěr

Je toho ještě mnoho, co by se měli občané Trnové dozvědět a co možná unikalo pozornosti nezasvěceným. Závěrem snad ještě třeba to, že Čistá Trnové prosadila do soudní pře, jak bylo uvedeno na obecním webu, údajně drahou špičkovou kancelář profesora Běliny k zastupování obce ve sporu se S.O.N.Y. o určení vlastnictví vodohospodářské infrastruktury. Panem Karimem zdůrazňovaná výše nákladů tohoto soudního sporu není jaksi na místě. Čistá Trnová získala služby advokátní kanceláře za ceny více než lidové, díky osobním a přátelským kontaktům s naším předním odborníkem na právo. Investice obce do soudního sporu o cca 100 miliónů byla mezi 200 a 300 tisíci Kč. Ve vší skromnosti však pan Karim opomněl uvést, že z výslechu svědků v průběhu soudního jednání jasně vyplynulo, kdo odpovídá či nese vinu za to, že se vodohospodářská infrastruktura dostala do rukou společnosti, které nikdy neměla patřit. Pravda, je to už historie více jak osm let stará, ale přijít díky liknavosti vedoucích představitelů obce o majetek v hodnotě 100 miliónů Kč, to se i v Trnové neděje každý den. Nabízí se i další otázka. Nestálo za to pokusit se získat takto hodnotný majetek do rukou obce, ve kterých měl být? Možná, že odpovědi by nezapadaly zcela do konceptu, který je před volbami v Trnové žádoucí.

Invektivy na téma, jak málo Čistá Trnová za svého působení pro obec udělala, snad nestojí ani za reakci. V tomto kontextu odkazujeme občany na náš web, kde bylo doposud publikováno přes 130 příspěvků týkajících se našich aktivit pro obec. V sekci „dokumenty / zápisy ze zasedání“ je výčet všech usnesení za předchozí volební období, z nichž lze velmi jednoduše vyčíst, kolik dobrého se pro obec udělalo – včetně věcí, které VpT zpochybňují – voda a přivaděč včetně dotací, mateřská školka, kontejnery, autobusová doprava, péče o zeleň v obci, obecní web a mnoho dalšího. V žádném z předchozích volebních období se pro obec neudělalo tolik jako v letech 2014-2018.

Je nutno připomenout, že řadu z těchto dobrých věcí jsme museli prosazovat přes odpor sdružení Pro obec a občany, jehož člena si v těchto volbách VpT neváhala připsat na svoji kandidátku. Uvedené invektivy zamrzí o to více, když pocházejí ze strany současných zastupitelů, kterým se nepodařilo za dobu jejich působení neudělat pro obec kromě dětského klubíku prakticky nic. Neustálé odvolávání se na pokleslost zastupitelstva není v tomto případě na místě. Před volbami jsme se tedy zas dozvěděli jen kolik „se toho plánuje“ a co vše „se chystáme předjednat“ nebo „máme předjednáno“. Stále stejná populistická písnička jako na podzim minulého roku.

Házení špíny se stalo předvolebním sportem VpT a naše sdružení nebylo jediným subjektem, který byl obviňován z rozličných úmyslů. Celá věc došla tak daleko, že předvolební příspěvky VpT na webu obce byly pravděpodobně tak za hranou, že musely být dokonce z webu staženy (byť pod záminkou tzv. férového předvolebního boje).

Vážení spoluobčané, přejeme Vám správné rozhodování ve volbách a hlavně sílu a především odhodlání k nim přijít, bez ohledu na to, komu vyjádříte svoji podporu. Tento text neberte, prosím, jako nářek nad rozlitým mlékem a foukání si bolístek. Vnímejte ho, prosíme, spíše jako průvodce k dění v obci, které nemusí být patrné a zřetelné ve všech souvislostech, pokud člověk není do problému zcela ponořen.

Přejeme vám mnoho štěstí.

Volte číslo 2 – Čistá Trnová – Žijme lépe !

Vaši kandidáti

Alexandr Kopeckij, Hynek Opolecký, Miroslav Tureček, Václav Grepl, Libuše Hronková, Jiří Chládek, Jiří Bronský

Facebooktwitter

Volební program Čisté Trnové

Sdružení nezávislých kandidátů

„ČISTÁ TRNOVÁ – ŽIJME LÉPE!“

pro volby do zastupitelstva obce TRNOVÁ dne 16. března 2019

Vážení spoluobčané, zveme Vás k účasti na volbách do zastupitelstva obce Trnová.

Pozor, tentokrát se volby konají pouze 1 den a to v sobotu 16.3. od 7:00 do 22:00 hodin !

Udělejte si prosím čas a přijďte v co nejhojnějším počtu. Trnová se vždy pyšnila jednou z nejvyšších volebních účastí v kraji.

Níže Vám nabízíme stručný přehled našeho volebního programu.

Hlavní hesla naší předvolební kampaně

 • Voda, odpady, silnice, chodníky, osvětlení – do majetku obce !
 • Boj proti zákulisním jednáním a korupci v Trnové !
 • Jasná pravidla pro novou výstavbu !
 • Podpora rodin s dětmi a mládeže, podpora seniorů !
 • Jsme poctiví, důslední a pracovití týmoví hráči !

Náš program

(na bodech označených hvězdičkou jsme již pracovali v minulém volebním období)

1) Poctivý, průhledný a řízený rozvoj obce bez korupce

 • Čistírna odpadních vod do vlastnictví obce a ochrana ceny za stočné*
 • Co nejdříve schválit nový územní plán s otevřenou debatou s občany*
 • STOP neřízené masivní zástavbě, nechceme, aby obci vládli developeři
 • Vozovky a chodníky i s pozemky do vlastnictví obce*
 • Rekonstrukce a modernizace veřejného osvětlení*
 • Rozšíření silnice do Trnové*

2) Náš program pro děti a mládež

 • Školka pro trnovské děti*
 • Škola pro všechny
 • Fotbal pro kluky ve sportovním klubu*

3) Životní prostředí v obci a podpora seniorů

 • Více zeleně do obce*
 • Reálné a spravedlivé poplatky za odpady*
 • Sblížení sousedů a společenský život*
 • Lepší služby pro občany, elektronická radnice*
 • Podpora seniorů*

4) Naše fair play, aneb v čem chceme být jiní

 • Otevřenost k občanům
 • Už žádný podraz na voliče, nenechme se znovu napálit
 • Zastupitelstvo a obecní úřad do rukou slušným lidem
 • Neslibujeme nesplnitelné, nechlubíme se cizím peřím, nenecháme se zkorumpovat
 • Pomůžeme prosadit jakoukoliv dobrou myšlenku bez ohledu na to, kdo ji navrhuje
 • Náš program je původní, autentický, neopisovali jsme od jiných ©

5) Naše zkušenosti

 • Máme zkušenosti a rozdělanou dlouholetou práci v předchozím zastupitelstvu
 • Umíme získat dotace
 • My naše sliby plníme

Podrobně rozpracovaný volební program Vám představíme v další fázi kampaně.

Více z našich současných i minulých aktivit se dozvíte na www.trnovane.cz

Prosíme, zasílejte nám Vaše náměty na zlepšení života v obci na CistaTrnova@post.cz

Volte kandidátku číslo 2 – Čistá Trnová – Žijme lépe !

Vaši kandidáti

Alexandr Kopeckij, Hynek Opolecký, Miroslav Tureček, Václav Grepl, Libuše Hronková, Jiří Chládek, Jiří Bronský

Facebooktwitter

Otevřený dopis paní M.Dyršmídové

Vážená paní Dyršmídová,

prostřednictvím tohoto otevřeného dopisu se na Vás obracíme nejenom jako na „jedničku“ na kandidátní listině SNK Volba pro Trnovou (VpT) v komunálních volbách obce Trnová, ale i jako na osobu, která nás (zastupitele a sympatizanty Čisté Trnové), mohla v uplynulých čtyřech letech více poznat jak osobně, tak i naši práci pro obec. Vlastně jako jediná z VpT.

Rádi bychom Vám položili otázku: Skutečně se ztotožňujete s informacemi, které jste k nastalé povolební situaci v Trnové zveřejnili na stránkách VpT k otázce Proč Trnové hrozí nové volby? V průběhu minulých čtyř let jste měla možnost poznat, že z boje neutíkáme, nerezignujeme hned při prvním náznaku prohry nebo neúspěchu, a že respektujeme daná pravidla, zákony i rozhodnutí soudu.

Rozhodnutí soudu k výsledku voleb v Trnové bylo plně v kompetenci Krajského soudu a plně jej respektujeme. Návrh na určení neplatnosti volby pana Pekárka byl panem Karimem podán 10. 10. 2018, tj. jeden den před prvním společným povolebním jednáním zástupců VpT a Čisté Trnové. Na tomto jednání nepadlo ani jedno slovo z Vaší strany, že jste podali návrh na neplatnost volby pana Pekárka. Ani Vy ani magistr Karim jste nás o této velmi podstatné skutečnosti, která změnila výsledky voleb, bohužel neinformovali. Poznali jsme tak hned při první příležitosti, jak účelově a neúplně magistr Karim informuje a jedná se svými partnery.

Vaše vyjádření k povolební situaci na internetových stránkách VpT není nikým podepsané. Nechce se nám však věřit, že by pan Karim tento text zveřejnil bez Vašeho vědomí a souhlasu.

Proto se opět ptáme. Bylo skutečně nutné ze zastupitelů za Čistou Trnovou dělat totální neznalce majetkových vztahů a poměrů týkajících se pozemků, komunikací a infrastruktury v obci? Opravdu si to myslíte i Vy osobně po všech společných odborných diskusích a jednáních o majetkových záležitostech obce v minulých čtyřech letech?

Skutečně souhlasíte s tím, že se Čisté Trnové nepodařilo zajistit ani jednu dotaci? Pokud je pro Vás směrodatný pouze podpis na smlouvách, tak ano, v tom případě máte pravdu. Dotace zajistil starosta, protože je přece pod nimi podepsaný. Nebylo to však při vlastním zajišťování dotací trochu jinak?

Paní Dyršmídová, opravdu souhlasíte s tím, že se Čistá Trnová – žijme lépe!, její zastupitelé i sympatizanti, skutečně podstatnou měrou nezasadili o napojení obce na přivaděč pitné vody? I Vy souhlasíte s tím, že je to dílo starosty Moravčíka? Vzhledem k tomu, že pan Karim žije v Trnové pouze jeden rok, možná byste jej měla informovat nebo dokonce i přesvědčit, že kvalitní pitná voda v Trnové byla v minulých třech letech také nebo možná výhradně díky velkému přičinění Čisté Trnové – žijme lépe!

Pokud si i Vy myslíte, že jsme „plivli voličům do obličeje“, nemáme v úmyslu Vám to vyvracet. Nemáte však pocit, že za uplynulé čtyři roky jsme, nejenom jako zastupitelé, ale i jako Čistá Trnová – žijme lépe!, vykonávali činnost ve prospěch obce a občanů? Proč bychom jim teď chtěli „plivat do obličeje“?

Jen krátce bychom se chtěli vyjádřit ke dvěma povolebním jednáním. S potěšením jsme přijali výsledky voleb 3+3+1 i fakt, že programy obou „vítězných“ uskupení jsou až překvapivě podobné, že máme stejné záměry a cíle, ve kterých panuje vzácná shoda.

Cítili jsme naopak, že je zřejmá jistá neshoda v personálních otázkách, a proto jsme je předložili k jednání. Ano, nesouhlasili jsme s kandidaturou pana Karima na starostu a uvedli jsme naše důvody. Nicméně, o naší spolupráci nebo nespolupráci s panem Karimem na jiné pozici v zastupitelstvu obce, vyjma starosty a místostarosty, nebyla do té doby vůbec řeč. Nerozuměli jsme tomu, proč pan Karim tak náhle a vehementně usiloval s Vaší plnou podporou o post starosty. Na naší první schůzce, dne 11. 10., jsme nedošli ke konečnému rozhodnutí a ponechali jsme tyto otázky k dalšímu jednání.

Po pěti dnech se uskutečnila druhá schůzka, a tak jsme logicky předpokládali, že navážeme na minulé jednání a následně budeme pokračovat v návrzích na složení výborů. Měli jsme podklady pro toto jednání samozřejmě připravené. Nicméně, místo navázání na minulé jednání nám pan Karim pouze stroze předložil k nahlédnutí onu stížnost, resp. návrh na určení neplatnosti volby pana Pekárka, o kterém jsme do té chvíle nic nevěděli.

Autoritativně a bez známek snahy o slušný oboustranný dialog nám pan Karim sdělil, že vzhledem k výsledkům voleb a předpokládanému rozhodnutí soudu o vyloučení pana Pekárka ze seznamu zastupitelů budete mít v zastupitelstvu většinu, tj. v poměru 4:3. Důrazně nám sdělil, že tak budete mít nárok na pozici starosty i místostarosty, že si vše odhlasujete. (Vy jste v tento okamžik na jednání nebyla přítomna.)

Domníváte se, paní Dyršmídová, s přihlédnutím i k Vašim zkušenostem z minulého volebního období, že by bylo dobré a pro nás, Čistou Trnovou, přijatelné, že bude post starosty, místostarosty i administrativní síly na obecním úřadu obsazen Vašimi třemi zastupiteli? Domníváte se, že taková je i vůle či přání voličů? Nemyslíme si to.

Ujišťujeme Vás, že nás život v obci skutečně zajímá a svědčí o tom i výsledky naší práce v minulém volebním období. I proto nechceme dopustit, aby se „neznámá“ osoba, která se až do voleb o obecní záležitosti nijak nezajímala, dostala do čela obce, aniž by bylo zřejmé, jestli a jak nebo v jaký/čí prospěch by budoucí kroky činila.

Naším odstoupením ze zastupitelstva obce jsme obec nepodrazili. Naopak, chceme dát možnost občanům v nových volbách. Ve volbách, při kterých budou mít voliči větší povědomí o předvolebních slibech, skutečných činech, zájmech, přístupu k obecním věcem a občanům i o otevřenosti kandidujících.

Jiří Bronský
Alexandr Kopeckij
Hynek Opolecký

Facebooktwitter