Voda z Želivky na dosah Trnové

Ve čtvrtek 19.7. proběhla v Klínci kolaudace nově položené přípojky přivaděče vody Baně – Mníšek. Jedná se o přípojku od dálnice do Klínce, část které vybudovala obec Trnová společně s našimi sousedy a zanedlouho se na ni připojí také.

Byly doloženy  všechny dokumenty a stavba může být uvedena do provozu. Během víkendu budou v Klínci postupně napouštět obě komory vodojemu a zahájí dodávku vody z Želivky. Pokládce potrubí naší části přípojky k vodojemu chybí posledních pár desítek metrů, poté se provedou tlakové zkoušky, připojení na společnou větev a po letech neklidu, nejistoty a drastických problémů bude gordický uzel zvaný „trnovská voda“ rozseknut.

Škoda, že někdejší vedení obce (Obecní úřad), které bylo personálně zcela shodné s tím dnešním, se nepřihlásilo do realizace projektu přivaděče od samého počátku a učinilo tak až prakticky s dvouletým zpožděním po tvrdém nátlaku nespokojených občanů Trnové. Mohli jsme si tak ušetřit finance, ale především  zdravotní problémy, diskomfort i složité řešení úpravny vody, která díky odborníkům, přivedených Čistou Trnovou do obce, již delší dobu slouží bez problémů a výpadků, a to dokonce dvojitým  technologickým jištěním . Argument „My máme kopané studny… a to by stálo peněz, kde bychom na to vzali…“ neobstál, byť nás stál peníze navíc, zpozdil, přidělal starosti  a v jednom okamžiku i zahnal do slepé uličky.

O dalším vývoji situace Vás budeme informovat. Činíme tak i nyní touto cestou přes web ČT, neboť si informace musíme opatřovat z jiných zdrojů. V pondělí na zastupitelstvu obce jsme sice žádali a vzkazovali, aby nám pan starosta sdělil nejčerstvější informace o přípojce přivaděče, ale naše žádost se k němu s největší pravděpodobností nedostala, nebo toto sdělení možná nepovažuje za významné. Činíme tak tedy za trnovský Obecní úřad a i do budoucna, tak jako doposud, Vás budeme informovat o vývoji situace.

Facebooktwitter